Článek: 3378 | Naposledy změněno: 10.08.2023

Datové schránky - přijaté zprávy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Datové schránky | Přílohy a multimédia |


 

Modul Datové schránky slouží k příjmu a odesílání datových zpráv ve WinFASu. Jedná se o doplněk webového rozhraní vaší Datové schránky, takže veškeré odeslané i přijaté zprávy zůstávají zároveň ve vašem webovém rozhraní. Zprávy je ve WinFASu možné archivovat ve formátu ZFO (zpětně ověřitelný originál) a ukládat jako přílohy do modulu Přílohy. Přiřazením druhu zprávy ji můžete zobrazit i pracovníkům, kteří jinak nemají do vaší datové schránky přístup bez nutnosti jim tento přístup zřizovat. V jedné firemní databázi je možné pracovat s více datovými schránkami, které se týkají různých subjektů.


Kontrola nových zpráv

 • Spusťte aplikaci *9200 Datové schránky
 • Při spuštění aplikace budete dotázáni, zda Přijmout a odeslat zprávy u všech schránek. Stiskněte Ano.
 • Pro dodatečné Odeslání / Přijetí zpráv je možné využít také tlačítko Schránka (D)
  • Klepnutím na tlačítko zkontrolujete všechny schránky.
  • Rozbalením tlačítka můžete vybrat kontrolu vybrané schránky
   (schránka musí být zadána nahoře v Základních filtrech (C)).

Prohlížení zpráv

 • Spusťte aplikaci *9200 Datové schránky
 • V levé části okna vidíte dostupné druhy zpráv (A). Nová zpráva vždy dostane automaticky přidělený druh nastavený v číselníku *9204 Nastavení datové schránky (návod +3377).
 • V seznamu zpráv (B) vidíte všechny došlé i odeslané zprávy. Pomocí filtru (C) je možné omezit za typ zpráv.
 • Přijatá zpráva může mít 3 stavy odlišeny ikonou (nepřečtená / přečtená / vyřízená) (G)
  • Jde o označení pouze ve WinFASu, stav zprávy se nepředává zpětně do webového rozhraní
  • Po prohlédnutí přílohy je zpráva automaticky označená jako přečtená.
  • Stav zprávy lze kdykoliv změnit černou šipkou vedle tlačítka Zpráva (E).
 • Záložka Detail (F)
  • Základní informace o datové zprávě (odesílatel, předmět, ...)
 • Záložka Přílohy (F)
  • Obsah datové zprávy je zobrazen vždy jako příloha.
  • Pomocí ikony sponky je možné zprávu zobrazit.
  • Sponka ve sloupci Arch. - příloha je uložena v modulu Datové schránky
  • Sponka ve sloupci WF - příloha je uložena v modulu Přílohy
 • Záložka Události (F)
  • Historie práce se zprávou (podání, dodání, přečtení) -  převzato z webového rozhraní

Změna druhu zprávy (reorganizace zpráv, zobrazení ostatním uživatelům)

 • Spusťte aplikaci *9200 Datové schránky
 • V levé části okna vyberte Druh aktuálně přiřazený hledané zprávě (A).
 • Vyberte Zprávu
 • Klepněte na tlačítko Zpráva
 • Vyberte nový druh zprávy
  V okně se zobrazí informace, zda tento druh také automaticky zkopíruje zprávu do modulu Přílohy
  Toto je dáno nastavením druhu zprávy v číselníku *9203 (návod +3377)
 • Potvrďte tlačítkem OK

Práce s digitálně podepsaným archivem zprávy (ZFO)

 • Zprávy jsou uchovávány ve formátu ZFO.
 • Tento typ zprávy je možné na CzechPointu zpětně ověřit jako originál.
 • Pro práci s formátem ZFO je nutné mít nainstalovanou čtečku.
  Form Filler od Software 602 - https://www.602.cz/form-filler#form-filler-downloads
 • Spusťte aplikaci *9200 Datové schránky
 • Najděte si požadovanou zprávu
 • Klepněte na černou šipku vedle tlačítka Archiv.
 • Vyberte zda chcete zprávu zobrazit, nebo exportovat / uložit do počítače (mimo WinFAS).
 • Stejný postup je možné zvolit pro zobrazení / export doručenky.

Smazání přijaté zprávy

 • Najděte požadovanou zprávu (B)
 • Stiskněte tlačítko Smaž
 • Na dotaz odpovězte Ano
 • Pozor! Zpráva zmizí z WinFASu, ale na webovém rozhraní datových schránek bude i nadále dostupná dokud neskončí její platnost. Při synchronizaci (přijetí / odeslání) datových schránek ve WinFASu se tyto zprávy již nebudou do WinFASu znovu stahovat.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    10.08.2023    | Článek:    3378    |     www.WinFAS.cz