Článek: 3377 | Naposledy změněno: 10.08.2023

Datové schránky - nastavení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Datové schránky | Přílohy a multimédia |


 

Nastavení datových schránek ve WinFASu nenahrazuje správu datových schránek přes webové rozhraní. Slouží pouze k možnosti  propojení s WinFASem a odesílání / přijímání zpráv. Veškeré zprávy jsou tak i nadále dostupné ve vašem webovém rozhraní.

Druhy datových zpráv

Každá datová zpráva musí mít ve WinFASu přiřazený druh zprávy. Tento druh je zprávě automaticky přiřazen při jejím stažení nebo odeslání. Druh je možné dodatečně změnit a tak si zprávy roztřídit. Na druhu zprávy je také možné aktivovat automatické stažení přílohy do aplikace *8800 Přílohy. Přístup k jednotlivým druhům zpráv je možné omezit přístupovými právy.

Příklad využití:

 • Firma obdrží datovou zprávu určenou pro mzdovou účetní.
 • Přístup do datové schránky má pouze jednatel společnosti.
 • Při stažení dostane datová zpráva automaticky přiřazen druh "Nezařazené zprávy".
 • "Nezařazené zprávy" může zobrazovat pouze jednatel společnosti.
 • Jednatel u zprávy změní druh na "Mzdy"
 • Druh zprávy Mzdy vidí jak jednatel, tak i mzdová účetní společnosti.
 • U druhu zpráv Mzdy je nastaveno automatické uložení do modulu *8800 Přílohy do složky Mzdy.

Nastavení druhů zpráv:

 • V číselníku musí být nastaven alespoň jeden druh zprávy. Tento druh je pak možné při zakládání nové schránky použít jako výchozí. Na druhy je možné nastavit přístupová práva (ve výchozím nastavení ení přístup na druhy omezen).
 • Spusťte číselník *9203 Datové zprávy
 • Stiskněte tlačítko Přidej
  • ID a název druhu - pojmenování druhu přílohy (např. Nezařazené zprávy, ...)
  • Ukládání příloh a šablona - nastavení, zda ukládat přílohy do aplikace *8800 Přílohy
   (pokud se jedná o druh, který chcete používat jako výchozí, nevyplňujte se)
  • Životnost zpráv - jak dlouho bude zpráva po přijetí uchovávána
  • Uložte tlačítkem OK.

Nastavení datové schránky

V tomto číselníku se nastavuje datová schránka a přístupové údaje k webové službě (jméno / heslo). Jednotlivé přihlašovací údaje se pak provazují na uživetele ve WinFASu.

 • Spusťte číselník *9204 Nastavení datové scrhánky
 • Stiskněte tlačítko Přidej
  • Vlastník datové schránky - obvykle firemní věta (klient 0)
  • Druh zprávy - výchozí druh zprávy, který bude automaticky přiřazen přijatým a odeslým zprávám z této schránky
  • ID schránky - identifikátor datové schránky (přidělený státem)
  • Kód a název schránky - označení schránky ve WinFASu (zkratka)
  • Druh příloh
  • Ukládání ZFO
   • Jde o digitálně podepsanou kopii zprávy. Takovou zprávu je možné použít jak pro běžné prohlížení zprávy, tak ji lze zpětné ověření na ChechPointu (vytvopřit z ní ověřený originál).
   • Do DB - uložit dod databáze přímo k datové zprávě (pomalější)
   • Do úložiště - uložení do modulu *8800 Přílohy, v tomto případě vyplňte také Druh příloh.
  • Ve spodní části okna se zadávají přihlašovací jména do webového rozhraní
   • Zde zadejte všechny přihglašovací účty k datové schránce a propojte je přístupovými účty do WinFASu.
   • Jméno uživatele ve WinFASu
    (osoba v číselníku *3004, musí být navázána na přihlašovací jméno do WinFASu)
   • Login a heslo
  • Uložte tlačítkem OK
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    10.08.2023    | Článek:    3377    |     www.WinFAS.cz