Článek: 3382 | Naposledy změněno: 07.08.2023

Provázání přihlášeného uživatele s osobou

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Správa WinFASu | Procsení řízení (Workflow)


 

Tato funkčnost slouží pro doplnění osoby (*3004) podle aktuálně přihlášeného uživatele (*9802). Využívá se například pro jednoznačnou identifikaci při schvalování dokladů, vytváření úkolů, zakázek, ale také u vystavování dokladů (prodejky, ...). V závislosti na modulu se přihlášená osoba pak buď doplňuje automaticky, nebo po klepnutí na ikonu.

Nastavení osob

 • Osoby se obvykle zakládají k Firemní větě (návod +2844) kde buď vzniknou automaticky z mezd (zaměstnanci), nebo je zadáte ručně v číselníku *3000 Klienti jako kontaktní osoby (návod +3120). V obou případech jsou ve výsledku osoby uloženy do číselníku *3004 Osoby a propojeny na firemní větu.
 • Osoby se nastavují v každé databázi zvlášť.

Nastavení uživatelů

 • Jde o nastavení přístupových účtů do WinFASu v aplikaci *9802 (návod +3359).
 • Nastavují se na jediném místě a to pro celý server (platí pro všechny databáze).
 • Je doporučení mít digitálně podepsané databáze v aplikaci *9806 (tlačítka Podepsat)

Nastavení propojení

 • Spusťte aplikaci *9843 Provázání osob s uživatelem
  • Ve sloupci Osoba najdete osoby z číselníku *3004 Osoby
  • Ve sloupcích číslo a kód uživatele vidíte uživatele WinFASu z číselníku *9802 Uživatelé a skupiny
 • V horní části okna vyberte jedn z Pohledů (1) (liší se způsobem vyhledávání osob/uživatelů)
  • Pohled za osoby
   • Používá se, když máte seznam osob a potřebujete je napojit na uživatele.
   • Nastavte filtry dle potřeby (2)
   • Červeně jsou zvýrazněny osob, které nemají přiřazeného uživatele.
   • Vyberte osobu (3)
    • Tlačítkem Přidej (4) jí přiřaďte uživatele WinFASu
    • Tlačítkem Smaž (4) provázání odstraňte
  • Pohled za uživatele
   • Používá se, když potřebuje, aby skupina uživatelů (např. schvalovatelé, ...) měla přiřazené osoby.
   • Nastavte filtry dle potřeby (2)
   • Červeně jsou zvýrazněni uživatelé, kteří nemají přidělenou osobu.
   • Vyberte uživatele (3)
    • Tlačítkem Přidej (4) mu přiřaďte osobu
    • Tlačítkem Smaž (4) provázání odstraňte


Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    07.08.2023    | Článek:    3382    |     www.WinFAS.cz