Článek: 3359 | Naposledy změněno: 22.06.2023

Přístupová práva - založení uživatele, zařazení do skupin

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Přístupová práva 


 

Pro přístup do WinFASu je nutné mít založené uživatelské účty. Takový účet na sobě nese nejenom přístupová práva do číselníků, aplikací a sestav, ale definuje také, do kterých databází má uživatel přístup. Dále jsou v něm uložena individuální nastavení uživatele jako jsou oblíbené ikony apod. Svým účtem se uživatel může připojit z libovolného počítače. Jeden uživatel může být ve stejnou chvíli připojen z více počítačů.

Uživatel získává práva členstvím ve skupině oprávnění (doporučeno) nebo nastavením práv přímo na jméno uživatele. Následující postup předpokládá, že již máte nastavené skupiny oprávnění s příslušnými právy.

Založení uživatele

 • Spusťte aplikaci *9802 Správa uživatelů a skupin
 • Stiskněte tlačítko Přidej
  Pokud již existuje jiný uživatel s podobnými nebo stejnými právy, použijte tlačítko Kopíruj.
 • Záložka uživatel
  • Kód
   • Přihlašovací jméno
   • Doporučujeme ve formátu prijmeni.jmeno
  • Číslo
   • Unikátní číslo uživatele
   • Klepnutím na ikonu zelené kostky bude přiřazeno automaticky
  • Celé jméno
   • Jméno a příjmení uživatele včetně diakritiky
   • Je možné využít ve vzorečcích pro zjištění přihlášeného uživatele
  • Umístění
   • Přiřazení uživatele do Organizační jednotky
   • Ve výchozím nastavení je jediná - systém WinFAS
   • Více informací k případnému rozdělení na více organizačních jednotek v návodu +2311
  • Ověření
   • Interní heslo - při přihlášení do WinFASu zadáváte jméno a heslo
   • Active Directory - ověření uživatele podle AD - informace k nastavení v návod +2241
  • Heslo
   • Zadejte bezpečné heslo
   • WinFAS nekontroluje sílu hesla

 • Záložka Je členem
  • Slouží k zařazení uživatele do skupin oprávnění.
  • Uživatel může být členem více skupin.
  • Uživatel je automaticky členem skupiny -1 Everyone (není zobrazeno na okně).
  • Postup vychází z předpokladu, že již máte další skupiny oprávnění nastavené.
  • Stiskněte tlačítko Přidej
   • Sloupec Číslo, Skupina, Název - Zadejte skupinu oprávnění, do které chcete uživatele zařadit
    Klávesou F7 můžete zobrazit seznam všech skupin
   • Sloupec Pro firmy
    • Zařazení do podmnožiny je možné omezit na konkrétní firmu, nebo skupinu firem.
    • Pokud ve sloupci vyberte Jen vybrané nebo Mimo vybrané, budete dotázáni na zadání firmy nebo skupiny firem (definují se v *9804) pro kterou pravidlo platí.

 • Záložka Relace
  • Pokud máte v licenční smlouvě dohodnuto používání různých typů relací (základní, doplňková, pouze ke čtení), můžete uživateli přikázat používání vybraného typu relace.
  • Pokud ponecháte "není nastaveno", má uživatel při přihlášení do WinFASu možnost ručně si typ licence vybrat (případně kdykoliv změnit). Popsáno v návodu +866
 • Záložka Integrované přihlášení

Dodatečné zařazení uživatele do skupin

 • Spusťte aplikaci *9802 Správa uživatelů a skupin
 • Vyberte uživatele
 • Stiskněte tlačítko Je členem
 • Zatrhněte požadované skupiny
 • Uložte tlačítkem OK.

 • Tip - Pokud potřebujete nastavit výjimky pro konkrétní firmy, nepoužívejte tlačítko Je členem, ale Uprav. Postup zařazení do podmnožin je pak shodný s postupem při zakládání nového uživatele (výše).
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    22.06.2023    | Článek:    3359    |     www.WinFAS.cz