Článek: 3160 | Naposledy změněno: 08.06.2022

Automatický výběr šablon čísel zvířat při pořízení pohybů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Prohlížení pohybů zvířat


Při pořizování pohybů zvířat se standardně před zadáváním čísel vybírá šablona, která obsahuje základní nastavení zefektivňující pořízení čísel zvířat. Uživatele mají standardně nastaveny cca čtyři šablony: šablony pro pořízení čísel narozených  zvířat (samců a samic), pro nákup zvířat a pro výběr z uložených čísel. Pro zefektivnění pořízení je možné si do šablony pořízení nastavit, která šablona čísel se má automaticky vybrat. Případně je možné si z internetu stáhnout šablonu, která má již potřebné nastavení provedené, je však potřeba zkontrolovat zda se kódy pohybů a šablon shodují s vlastním nastavením.

Nastavení automatického výběru:

 • 1. Spusťte si aplikaci Prohlížení pohybů zvířat *3394.
 • 2. Klepněte na tlačítko "Přidej".
 • 3. Klepněte na ikonu "propisky" pro spuštění editace vybrané šablony.


 • 4. V okně "Úprava šablony pořízení" vyberte záložku "Pořízení".
 • 5. Označte řádek "Čísla zvířat".
 • 6. Zaškrtněte pole "Nelze vybrat jinou šablonu".
 • 7. Klepněte na ikonu "propisky" pod polem "Šablona".


 • 8. Do okna "Editace výrazu" napište (vložte) podmínku určující automatické vybrání šablony. Viz níže "Vytvoření správného výrazu".
 • 9. Klepněte na tlačítko "OK" pro uložení podmínky.


 • 10. Klepněte na tlačítko "OK" pro uložení změn provedených v šabloně.
 • 11. Zavřete okno pro pořízení pohybů (automatický výběr se zaktivní až po příštím vybrání šablony).
 • 12. Hotovo.

Vytvoření správného výrazu (podmínky)

Pro správné fungování výrazu je důležité určit, při kterém druhu pohybu se má použít, která šablona. Je tedy potřeba před započetím tvorby výrazu znát kódy druhů pohybů a kódy šablon čísel:

 • Kódy druhů pohybů zjistíte přímo v číselníku *3303.
 • Kódy šablon zjistíte při pořízení pohybů, po stisknutí tlačítka "Čísla zvířat".

Základem pro nastavení by měl být tento výraz:

= case( c3303dp___

when 'XX' then 'YY'

else 'ZZ')

 • Aby uvedený výraz správně fungoval je potřeba v něm nahradit písmena XX za konkrétní kód pohybu, písmena YY za kód šablony, která se má automaticky vybrat a písmena ZZ za kód šablony, který se má vybrat u všech ostatních pohybů.
 • Pro přiřazení šablon k dalším pohybům můžete část výrazu "when 'XX' then 'YY'" mužete libovolněkrát opakovat.
 • Pokud u některých  pohybů potřebujete zachovat možnost výběru všech šablon, do pozice YY nezapisujte nic. 
 • V případě, že chcete automaticky vybírat jednu šablonu u více pohybů oddělujte kódy pohybu čárkou (např. when '81','82' then '00 )

Příklad:

 • Zadání:
  • Chcete nastavit, aby se vám při pořízení pohybu nákupu zvířat, nabídl výběr ze všech šablon. Pro narození býčků (21) a jaloviček (22) automaticky spouštěli jejich vlastní šablony a u všech ostatních pohybů automaticky vkládala šablona pro výběr z existujících čísel.
 • Řešení:
  • Zjištění kódů pohybů
   • Spusťte číselník Druhy pohybů zvířat *3303:

  • Zjištění kódů šablon
   • Kódy šablon zjistíte po kliknutí na tlačítko "Čísla zvířat" z okna pro pořízení pohybů zvířat:

  • Vytvoření podmínky:        Popis vytvořené podmínky:            

= case( c3303dp___    - neměnná základní část podmínky

when '10' then ''          - při pořízení pohybu 10 Nákup na fakturu se nabídnou všechny šablony

when '21' then '01'       - při pořízení pohybu 21 Přích.nar.býčka se automaticky vybere šablona 01 Narození býčka 

when '22' then '02'       - při pořízení pohybu 22 Příchovek se automaticky vybere šablona 02 Narození jalovičky 

else '00')                     - při pořízení ostatních pohybů se automaticky vybere šablona 00 Výběr čísel

Rozšíření výrazu o speciality

 • Kombinace číslovaných a nečíslovaných zvířat
  • Pokud chováte druhy zvířat, které od narození číslujete a zároveň druhy které čísujete až při zařazování do základního stáda doporučujeme výrazu přidat řádek, který dokáže identifikovat zda jsou zvířata přeřazována z nečíslované kategorie  či nikoliv a na jeho základě dosadit jednu nebo druhou šablonu.  
  • Tento stav nastává pokud chováte např. skot a prasata.
  • V těchto případěch doporučujeme vložit do výrazu tuto podmínku:
   • when '81', '82', '810', '820' then if(cislovatA = 1,'00','08')
    • V podmínce je však potřeba upravit kódy druhů pohybů a šablony (místo 00 je potřeba dosadit šablonu pro výběr čísel a místo 08 je třeba dosadit šablonu pro zařazení zvířat, např. zařazení prasnic).

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    08.06.2022    | Článek:    3160    |     www.WinFAS.cz