Článek: 1686 | Naposledy změněno: 21.03.2019

Prohlížení pořízených pohybů zvířat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Pořízení pohybů zvířat | Opravy pohybů |


K prohlížení a opravám pořízených dokladů se využívá aplikace Prohlížení pohybů zvířat *3394


 • 1. Doklady
  • Tabulka zobrazuje přehled zapsaných dokladů vyhovující kritériím filtrů.
 • 2. Filtry
  • Usnadňují vyhledávání dokladů zadáním jejich specifik.
  • Pokud pracujete s velkým objemem dat, doporučujeme vypnout funkci "Načítat ihned". Raději si prvně zvolte požadované filtry a následně klikněte na tlačítko "Načti".
  • V případě, že pohyb nemůžete najít, zkuste funkci "Zobrazit i stornované".
 • 3. Poddoklady
  • Tabulka zobrazuje seznam poddokladů na vybraném dokladu.
  • V pravé horní části tabulky jsou indikátory zobrazující, kam byla data pohybů předána a proč jsou tedy omezeny možnosti jejich úprav a mazání.
 • 4. Základní data, klíče, poznámka a čísla zvířat
  • Zobrazuje základní informace, zaklíčování, zapsané poznámky a čísla zvířat na poddokladu.
 • 5. Kontroly
  • Slouží k provádění kontrol integrity dat.
  • Více informací naleznete v návodu +1696.
 • 6. Tlačítka pro předání dat
  • ÚE
   • Pomocí tlačítka lze vyvolat pořízení hlášení ÚE skotu, ovcí a koz a hlášení ÚE prasat.

  • Uzávěrky KD
   • Tlačítkem se spustí standardní pořízení aplikace Uzávěrky KD *3391.
   • Lze tak uzavírat a mazat uzávěrky přímo z aplikace.
  • Majetek
   • Spustí předání dat do majetku.
 • 7. Tlačítka pro přidání, úpravu, zobrazení a mazání dat pohybů
  • Přidej
   • Tlačítko spouští klasické a hromadné pořízení z aplikace Pohyby zvířat (*3399).

  • Uprav
   • Pomocí tlačítka je možné provést úpravu vybraného poddokladu (pohybu).

  • Zobraz
   • Tlačítko slouží ke zobrazení dat vybraného poddokladu.

  • Smaž
   • Tlačítko umožňuje mazat data u vybraného dokladu.

Pozn.: Využití specialit je spojeno s využíváním importů z Farmsoftu (článek +1560).
 
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    21.03.2019    | Článek:    1686    |     www.WinFAS.cz