Článek: 3054 | Naposledy změněno: 24.04.2024

IQ porovnávač dat

Související rozcestníkyHlavní rozcestník | Práce se sestavamiExporty do PDF


 

Porovnávač dat porovnává dvě datové sady dle výběru uživatele.  Tyto vstupní sady mohou být zadávány pomocí IQ sestav a jejich šablon, nebo čteny ze souboru (xls, csv, dbf, psr...).  Pro případy, kdy je nutné načíst data z šablony jiné firmy, slouží přepínač v horní části (1).

V případě výběru zdroje ze souboru ve formátu CSV se zobrazí dialog pro upřesnění informací o importovaném souboru. Zvolte prosím znakovou sadu, použitý oddělovač polí a oddělovač desetinných míst. Po potvrzení bude okno uzavřeno a vrátíte se zpět na nastavení IQ poerovnávače dat.


Pro kontrolu vstupních dat načtených z IQ sestavy, slouží tlačítko kontroly (3). Po vybrání IQ sestavy a její šablony, se zobrazí veškerá data, filtrovaná dle nastavení vybrané šablony.

Po výběru zdroje je potřeba zadat klíč, podle kterého se budou data porovnávat. Tyto klíče je možno psát do pole ručně nebo je vybrat pomocí multikuku. Klíče je možno i kombinovat, potom se zapisují s oddělovačem „+“ např.: klic1+klic2+klic3. Důležité je, aby byla kombinace klíčů unikátní a tedy pro zadaný klíč byl vždy právě jeden záznam. V opačném případě porovnávač zahlásí, že pro zadaný klíč našel duplicitní záznam.

Pole Názvy slouží k zadání doplňujících názvů ke klíči. Tyto názvy jsou pouze informativní a nevstupují do samotného porovnání. Je možno je kombinovat obdobně, jako klíče.

Porovnávač může porovnávat až 5 hodnot. Opět je možno je zadávat ručně, nebo pomocí kuku. Hodnoty musí být vždy naproti sobě a musí být číselného typu.

V sekci Výsledek (4) je možno filtrovat porovnání všech dílčích výsledků, tedy pokud byl nalezen klíč v obou zdrojích a všechny porovnávané hodnoty se shodují, bude výsledkem Shoda. Dále je zde možno přepínat uvažování nad prázdnými hodnotami v případech, kdy klíč nebyl vyhledán v jednom ze zdrojů. Pokud je přepínač "Počítat prázdná pole" zaškrtnut, bude probíhat výpočet rozdílu hodnot proti nule. V opačném případě porovnávač počítat nebude.

Zobrazovací škrtátka slouží k zobrazení klíčů, názvů, hodnot atp je třeba zobrazovat pouze zadané údaje.


  1. Přepínač pro výběr zdroje dat A (obdobně u B).
  2. Sekce pro nastavení zdroje A (obdobně u B).
  3. Kontrolní tlačítko pro zobrazení data ze zadané šablony.
  4. Sekce pro nastavení a filtrování výsledků.

Po nastavení zdrojů a všech potřebných parametrů stačí kliknout na tlačítko „Sestava“ a zobrazí se výsledek porovnání.


Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    24.04.2024    | Článek:    3054    |     www.WinFAS.cz