Článek: 3026 | Naposledy změněno: 09.11.2021

Schvalování ve Fakturaci

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Procesní řízení 


 Vystavené faktury lze schvalovat třemi způsoby:

 • schvalování pouze ve Fakturaci (Obchodníkovi)
 • schvalování pouze ve finančním modulu (Pohledávky)
 • schvalování ve Fakturaci i fin. modulu (kombinace dvou předchozích variant)

1. Schvalování pouze ve Fakturaci (Obchodníkovi)

 • Spusťte apl. *210 – Fakturace (Obchodník)
 • Vyberte šablonu pořízení a zapište doklad (návody na pořízení dokladů najdete v rozcestníku +2024)
 • Na záložce Doplňkové vyberte proces, kterému doklad podléhá 


 • Po uložení je ke schválení předaná faktura ve formě proforma faktury! Faktura - daňový doklad se vystaví a automaticky zaknihuje až po kompletním schválení dle vybraného schvalovacího procesu. 
 • Schvalování probíhá v aplikaci *6498 – Schvalovací výzvy (návod +3020)
 • Pokud je doklad zamítnut může dle nastavení schval. procesu:
  • být automaticky smazán
  • zůstat uložený s příznakem „zamítnuto“ (s těmito doklady dále nelze pracovat)

 2. Schvalování pouze ve finančním modulu (Pohledávky)

Pokud chcete vystavené faktury schvalovat až ve finančním modulu je nutné v prvním kroku uložit schvalovací proces na vybrou šablonu v apl. *1002 - Pohledávky (záložka Schvalování) a poté tuto šablonu zadat do vybrané šablony pro fakturaci v apl. *210 - Fakturace (Obchodník). Jen takto bude program vědět, který schvalovaíc proces po zaknihovaní spustit.

Uložení šablony pohledávek s definovaným schval. procesem ve Fakturaci. 


 • Spusťte apl. *210 – Fakturace (Obchodník)
 • Vyberte šablonu pořízení a zapište doklad (návody na pořízení dokladů najdete v rozcestníku +2024)
 • Po uložení se doklad zaknihuje a spustí se schval. proces Pohledávek
 • Schvalování proběhne v aplikaci *6498 – Schvalovací výzvy (návod +3020)
 • Ke schválení je doklad předán ve formě Faktura - daňový doklad

 

Správnost schválení můžete zkontrolovat v aplikaci *211 - Prohlížení faktur > Návaznosti dokladů. Zde uvidíte aktuální stav (1.), ve kterém se doklad nachází. Přes ikonu lupy (2.) zobrazíte detailní informace o dokladu. Na záložce "Workflow" (3.) pak zobrazíte schvalovací proces graficky. Více ke kontrolám schvalovacích procesů najdete v návodu +3024.


Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    09.11.2021    | Článek:    3026    |     www.WinFAS.cz