Článek: 3020 | Naposledy změněno: 09.11.2021

Schvalovací výzvy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Procesní řízení 


Schvalování zápisů není povinné, ale zabezpečuje správnost a pravdivost uváděných dat, která musí být odsouhlasena další osobou/dalšími osobami. Schvalovací proces je definovaný v apl. *6401 – Definice workflow procesů a samotné schvalování dokladů ze všech modulů probíhá v jedné aplikaci - *6498 Schvalovací výzvy

Na novou výzvu může být uživatel upozorněn dvěma způsoby:

 • notifikace emailem
  • nastavuje se v aplikaci *6401 - Definice workflow procesů
   (záložka Přechody a aktivity > Uprav > vpravo dole zaškrtnout možnost "Notifikace při vzniku")


Popis aplikace *6498

 • Po spuštění aplikace uživatel vidí v seznamu vlevo (1.) výzvy z jednotlivých oblastí, u kterých je na řadě jako schvalovatel
  Pozn.: Jde o defaultní nastavení. Pokud chcete vidět schval. výzvy jiných uživatelů změntě osobu ve filtru. (2.)


 • Pravá část je rozdělena třemi záložkami:
  • Doklad (3.) - obecné informace o dokladu (označení, částka, klient, kontaktní osoba, ad.) a schvalovacím procesu (jakým schématem je schvalováno, kdo je na řadě, atp.)
   • detailní informace o dokladu můžete zobrazit prostřednictvím jednotlivých ikon (4.)
    • náhled na pořízení dokladu v režimu Zobraz

      
     náhled na proforma fakturu


     zobrazí příloženou přílohu (pozn.: Přílohy je možné zobrazit i v samostatném okně. (5.))


     přímé odeslání emailu na kontaktní osobu

 • Podpisy a Průběh workflow (6.) - informace o již provedených aktivitách v rámci schvalování. Na záložce Podpis vidíte podpisy ostatních schvalovatelů, kteří splnili výzvu před Vámi. Na záložce Průběh workflot najdete grafické zobrazení WFL procesu (zobrazuje aktuální stav)

 

Postup schvalování

Schvalování proběhne za předpokladu, že je na doklad napojen workflow proces a jste oprávnění ke schválení dokladu (resp. jste na řadě). 

 • Spusťte apl. *6498 - Schvalovací výzvy
 • Ze seznamu v levé části (1.) vyberte doklad, který chcete schválit
 • Stiskněte tlač. Proveď (7.) a vyberte jednu z možností 
  Pozn.: Volby pro jednotlivé výzvy se řídí nastavením definice schval. procesu v apl. *6401


 • V okně výběr volby k provedení můžete přidat i komentář (více o komentářích níže)
 • Po schválení zápis zmizí ze seznamu
  Pozn.: Apliakce *6498 eviduje pouze aktivní, tzn. neschválené, doklady.
 • Správnost schválení/zamítnutí můžete zkontrolovat
  • v aplikaci *6498 - Schvalovací výzvy na záložce Historie
  • v aplikacích daného modulu (např. *9006 - Podatelna, *1018 - Prohlížení knih, ...)
  • v IQ sestavě 
  • v aplikaci *6499 - Přehled aktivních procesů

 

Doklady můžete schválit i z grafického schéma schvalovacího procesu. Tyto schémata najdete pod záložkou
"Průběh schvalování" skoro v každé aplikaci napojené na schvalování. Stačí levým tlačítkem myši kliknout na volbu, kterou chcete splnit, např. "Schval zápis v podatelně", a zvolit možnost SPLŇ VÝZVU. 


 

Historie schválení

Po provedení schvalovací výzvy můžete zkontrolovat správnost schválení přímo v aplikaci *6498 - Schvalovací výzvy. Stačí překliknout na záložku Historie. Zde filtruje dle období, za které chcete provedené výzvy zobrazit (defaultně je zobrazen aktuální den). Pozn.: Tlačítko proveď není v tomto filtru aktivní. Sledujete již schválené doklady.  


Nastavení uživatele/schvalovatele

Aby schvalování probíhalo správně je třeba osobu schvalovatele, resp. kontaktní osobu, napojit na přihlášeného uživatele. Návod na provázání příhlášeného uživatele s osobou najdete v návodu +3382. Takto je potřebné napojit všechny osoby zapojené do workflow procesu. 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    09.11.2021    | Článek:    3020    |     www.WinFAS.cz