Článek: 2923 | Naposledy změněno: 25.06.2021

Přidání nové osoby v modulu Pozemky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Pozemky |  Parcely | LV | Smlouvy | KlientiBudovy | Pachtovné | Složenky Daň z nemovitosti


Pořízení klienta (osoba/firma/SJM) v aplikaci *4299 Pachtovní smlouvy je přímo vázáno na číselník *3000 Klienti.

Pokud zakládáte nového klienta, který dosud nemá žádné vazby na list vlastnictví a pachtovní smlouvu musíte pro  jeho zobrazení v aplikaci kliknout v režimu "Klienti" na filtr "Všichni".

Postup přidání nové osoby/ klienta:

  1. Otevřete aplikaci *4299 - Pachtovní smlouvy
  2. V pravé části okna klikněte na tlačítko "Klient"


  3. Otevře se nové okno pro zadání potřebných údajů (povinné údaje jsou označeny žlutě).
  4. Pomocí fajfky pro Automatické doplnění můžete zvolit identifikátor klienta z přednastavené řady nebo zvolit vlastní způsob identifikace.
  5. V dílčí záložkách lze doplňovat další údaje, např.: Bankovní účty.
  6. Uložíte tlačítkem "OK"


Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    25.06.2021    | Článek:    2923    |     www.WinFAS.cz