Článek: 2922 | Naposledy změněno: 24.06.2021

Změna znaménka částky ve spojováku

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Evidence majetku


 

Návod popisuje nastavení změny znaménka v částce u pohybu majetku. Toto nastavení ovlivňuje pouze způsob zaúčtování dat spojovákem do účetnictví, v modulu zůstává částka beze změny!
Změnu znaménka je možné nastavit v následujícíh variantách:

  • Ponechat z agendy - částka pohybu zůstane beze změny.
  • Otočit - částka pohybu se otočí, tzn. z kladné částky se stane záporná a opačně.
  • Vše na kladné - všechny částky pohybů budou kladné.
  • Vše na záporné - všechny částky pohybů budou záporné.

Nastavení proveďte dle následujícího postupu:

  1. Spusťte aplikaci *8014 Tvorba účtů.
  2. Klepntuím označte Účetní skupinu.
  3. Ve sloupci "Hodnota" označte všechny řádky, týkající se pohybu majetku dané specifikace, u které chcete provést úpravu nastavení.
  4. Klepněte na tlačítko "Uprav".
  5. V údaji "Znaménko částky" nastavete požadovanou variantu (nejčastěji u dvou řádků - kontace MD/DAL).
  6. Tlačítkem "OK" uložte.


Příklad pořízení změny ceny

V evidencei majetku proběhlo snížení ceny -3000, pro zaúčtování je požadavek otočit znaménko. 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    24.06.2021    | Článek:    2922    |     www.WinFAS.cz