Článek: 2894 | Naposledy změněno: 08.04.2021

Synchronizace osevních plánů pro potřeby stahování dat GPS

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Výkaz práce | Evidence vozidel Nastavení mechanizace | Import dat GPS


Pro možnost zobrazení si pěstovaných plodin v aplikacích poskytovatele dat GPS je potřeba pravidelně synchronizovat data osevních plánů. Synchronizace osevních plánů však vlastní zpracování dat nijak neovlivňuje, pro správné nahrání obdělávaných plodin je důležitá evidence ve WinFASu a synchronizace pozemků (návod +2895).

Synchronizace pracuje tak, že porovná osevní plány všech aktuálně platných zemědělských parcel s Webdispečinkem. Následně navrhne úkony, které je u nich potřeba provést, aby se stavy obou evidencí srovnaly (podle stavu ve WinFASu). Základem pro porovnání stavů evidencí je WD ID, mechanismus se nikdy nesnaží data spárovat.

Úkony prováděné synchronizací:

 • Nový
  • Nabízí založení osevního plánu na Webdispečink.
  • Nastává v případě kdy WD ID osevního plánů ve WinFASu neexistuje na zemědělské parcele Webdispečinku.
 • Aktualizace
  • Umožňuje aktualizaci údajů osevního plánu.
  • Nastává, pokud ve Webdispečinku existuje osevní plán se stejným WD ID, ale neshodují se všechny jejich parametry.
 • Zrušit
  • Umožňuje ukončení osevního plánu ve Webdispečinku.
  • Nastává po smazání nebo ukončení platnosti osevního plánu ve WinFASu
 • OK
  • Informuje o shodě osevního plánu mezi systémy.

Funkce záměrně neřeší rušení osevních plánů ukončených zemědělských parcel. Ukončením parcel (synchronizací pozemků) se totiž osevní plány automaticky zneaktivní.

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    08.04.2021    | Článek:    2894    |     www.WinFAS.cz