Článek: 2879 | Naposledy změněno: 05.03.2021

Synchronizace vozidel pro potřeby stahování dat GPS

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Výkaz práce | Evidence vozidel Nastavení mechanizace | Import dat GPS


GPS jednotka, která zaznamenává pohyb vozidel, se instaluje do strojů a tedy bez spárování stroje není možné stáhnout žádná data GPS.

WinFAS stroje do Webdispečinku nevkládá (vkládají ho pracovníci Eurowagu), provádí pouze spárování a případnou aktualizaci doplňkových údajů (pojmenování stroje, pracovní rychlost, záběr, atp.).

Po spuštění synchronizace jsou stroje evidované v IS WinFAS porovnávány se stroji u poskytovatele dat GPS, z rozdílů mezi nimi následně vychází několik stavů, které určují jak s nimi bude systém dále pracovat.

Stavy mezi evidencemi řešené synchronizací strojů

 •  OK
  • Stav označuje shodu mezi údaji spárovaného stroje.
 • Aktualizace
  • Stav řeší odeslaní doplňkových údajů do Webdispečinku, případně aktualizuje kód GPS jednotky nebo číslo SIM karty ve WinFASu.
  • Nastává v případě rozdílu v datech.
 • Spárovat
  • Stav řeší spárování stažením párovacího identifikátoru (ID stroje).
  • Nastává, pokud stroj ve WinFASu nemá uložený párovací identifikátor a zároveň má nastavený kód jednotky nebo číslo SIM karty, které existuje u některé ho stroje evidovaného ve Webdispečinku.
 • Změna párování
  • Stav umožňuje aktualizovat kód jednotky i číslo SIM karty ve WinFASu podle stavu ve Webdispečinku.
  • Nastává, pokud je stroj ve WinFASu spárovaný, ale kód jednotky ani číslo SIM karty se neshoduje s hodnotami ve Webdispečinku.
 • Neexistuje WF
  • Stav informuje, že stroj evidovaný ve WinFASu není možné spárovat se žádným strojem ve Webdispečinku.
  • Nastává pokud stroj ve WinFASu není spárovaný, ale má nastaven kód jednotky nebo číslo SIM karty (nebo oboje), které neexistují u žádného stroje ve Webdispečinku.
  • Pro řešení stavu doporučujeme zkontrolovat správnost zadaného kódu jednotky a čísla SIM karty, případně zkontrolovat existenci stroje s nastavenými údaji ve Webdispečinku.
 • Neexistuje WD
  • Stav informuje, že stroj je evidovaný ve Webdispečinku není možné spárovat se žádným strojem ve WinFASu.
  • Nastává, pokud stroj ve Webdispečinku není možné spárovat se žádným strojem ve WinFASu.
 • Zrušit (vyřazeno)
  • Stav informuje, že stroj by ve WinFASu vyřazen a po spuštění u něj smaže číslo GPS jednotky i SIM karty (ve WinFASu).

Údaje odesílané do Webdispečinku při aktualizaci a párování

 • Porovnávané údaje (údaj WinFAS = údaj Webdispečink)
  • Kód GPS jednotky = ID jednotky
  • Tel. č. jednotky = Telefonní číslo jednotky
  • SPZ = RZ
  • Tovární značka = Tovární značka
  • Model = Model vozu
  • Tovární značka, Model, Typ = Krátký popis
  • Nádrž = Velikost nádrže
  • Záběr = Výchozí nářadí / Šířka
  • Kód pracovního zařazení = Divize
 • Automaticky odesílané (údaj WinFAS = údaj Webdispečink)
  • Kód databáze = Středisko
  • Dispečink = Skupina
  • Externí ID = Číslo objektu
  • Název pracovního zařazení = "Vzhled ikony vozidla"
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    05.03.2021    | Článek:    2879    |     www.WinFAS.cz