Článek: 2878 | Naposledy změněno: 03.03.2021

Synchronizace řidičů pro potřeby stahování dat GPS

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Výkaz práce | Evidence vozidel Nastavení mechanizace | Import dat GPS


Data výkazů práce jsou vždy pořizována ke konkrétnímu zaměstnanci, bez správné identifikace řidiče tedy není možné vygenerovat žádná data do výkazu.

Základním účelem synchronizace je provádění dvou úkonů: nahrávání řidičů do Webdispečinku (zakládání, aktualizace,...) a jejich spárování mezi systémy.

Aby mohl být řidič synchronizován s Webdispečinkem je potřeba k němu nastavit číslo dallas čipu. To se provádí buď v aplikaci Mechanizace - import *5850, pomocí funkce pod tlačítkem "Nastavení" nebo v aplikaci Klienti *3000, kde se čip zapisuje do externích identifikátorů (identifikátor: Z_stroj Dallas).

Agregovaná data jsou ke konkrétnímu zaměstnanci přiřazována na základě párovacího identifikátoru (Webdispečink ID). Tento identifikátor je generován Webdispečinkem při založení nového řidiče. Při nahrání řidiče z WinFASu (synchronizací) je identifikátor založeného řidiče ihned stažen a uložen k zaměstnanci do WinFASu.


Při ručním založení řidiče na Webdispečinku je možné identifikátor zjistit najetím myší nad ikonu pro editaci řidiče, identifikátor se pak zobrazí v levém dolním rohu prohlížeče. Údaj je pak možné ručně pořídit k řidiči v aplikaci Klienti *3000. Tento postup však nedoporučujeme.


Pozor: Ve WinFASu může být u každého zaměstnance platný vždy pouze jeden dallas čip. V případě potřeby dalšího čipu  je třeba  ve Webdispečinku založit duplicitně řidiče a následně jeho identifikátor pořídit do WinFASu (Webdispečink ID i dallas čip je potřeba do WinFASu vložit jako již neplatný, synchronizace ho bude ignorovat, ale při zpracování se data nahrají správnému zaměstnanci). Pro zadání druhého čipu doporučujeme kontaktovat technickou podporu modulu Mechanizace.

Stavy mezi evidencemi řešené synchronizací řidičů

 • Nový
  • Stav řeší zakládání nových řidičů na Webdispečink, včetně jejich nastavených čipů.
  • Nastává v případě kdy má zaměstnanec ve WinFASu má přiřazený dallas čip, ale nemá Webdispečink ID (dále jen ID) nebo přiřazené ID ve Webdispečinku neexistuje.
 • Spárování
  • Stav se snaží získat WD ID zaměstnanců, kteří byli ručně pořízení ve Webdispečinku.
  • Nastává v případě, kdy dallas čip, který je přiřazený zaměstnanci ve WinFASu existuje u řidiče na Webdispečinku a zároveň jeho ID není u žádného zaměstnance ve WinFASu. Obdobně tento stav může nastat podle osobního čísla, v tomto případě však nesmí být ani dallas čip u jiného zaměstnance.
 • Aktualizace
  • Stav řeší předání změn údajů o zaměstnanci.
  • Nastává pokud jsou u spárovaného zaměstnance (v obou evidencích se shoduje ID) rozdíly v: osobním čísle, jménu, příjmení nebo dallas čipu.
 • Přesun čipů
  • Stav provádí aktualizaci čipů zaměstnanců (není možné je provádět jednotlivě, vznikla by duplicita).
  • Nastává v případě výměny čipů mezi dvěma zaměstnanci.

 

Poznámka: Agregace je schopna vygenerovat práci i k zaměstnanci, který není synchronizován s Webdispečinkem. Musí mít však ve WinFASu uložené číslo dallas čipu a zároveň nesmí být ve Webdispečinku. Webdispečink totiž v tomto případě zasílá místo identifikátoru dallas čip řidiče, podle kterého je možné data identifikovat.

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    03.03.2021    | Článek:    2878    |     www.WinFAS.cz