Článek: 2875 | Naposledy změněno: 26.02.2021

Párování předpisů plateb pachtovného

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Pozemky | Číselníky evidence pozemků


 

V případě, že si pro výplatu pachtovného pošle klient svoji fakturu, dochází k situaci, kdy je potřeba napárovat předpis pachtovného z modulu Pozemky na již existující účtní doklad ve finančním modulu.
Za předpokladu, že již máte vytvořený předpis pachtovného u daného klienta, stačí provést následující úpravu:

  • V aplikaci *4299 Evidence pachtovních smluv klepněte na tlačítko "Platby".
  • Zobrazí se okno "Předpisy plateb", kde klepnutím označíte klienta, u kterého chcete provést napárování na účetní doklad.
  • Do údaje "Úč. doklad" vyberte doklad.
  • Tlačítkem OK uložte.

 


  • Předpis pachtovného se následně v okně Předpisů pateb zobrazuje jako "již předaný do účta" a nenabízí se k importu do závazků.


Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    26.02.2021    | Článek:    2875    |     www.WinFAS.cz