Článek: 2566 | Naposledy změněno: 15.07.2019

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Pozemky |  Číselník katastrálních území | Číselník hospodářských roků

 


Číselníky evidence pozemků

Pro práci s evidencí pozemků je nutné mít nastaveny číselníky. Jejich naplnění lze částečně provést importem dat z Katastru nemovitostí.
Na základně legislativních změn je nutné nastavení v číselnících pravidelně aktualizovat.

Číselník katastrálních území *8058

Číselník kódů pro přiznání k daňi z nemovitosti * 4201

 • Vychází ze Zákona o daňi z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.
 • Definuje kódy pro konkrétní druhy pozemků a jejich sazby (koeficienty).


Číselník druhy pozemků *4202

 • Definuje kód a název druhu pozemku.
 • Obsahuje status zda je či není daný druh pozemku stavební parcelou nebo zemědělskou kulturou.
 • Každému druhu pozemku určuje kód pro DzN.
 • Umožňuje zadat uživatelsky vytvořenou zkratku pro daný druh pozemku.


Číselník právních vztahů *4203

 • Vyjmenovává typy právních vztahů.


Číselník právních důvodů osvobození *4204

 • Definuje druhy pozemků, které jsou osvobozeny od daně.
 • Vychází ze Zákona o daňi z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.


Číselník skupin sazeb *4205

 • Definuje uživatelsky nastavené skupiny, které slouží pro výpočet pachtovného.


Číselník výpovědních lhůt *4206

 • Definuje uživatelsky nastavené možnosti zvýhodnění smluv.


Číselník způsobů využití budov*4207

 • Definuje způsoby využití u budov či pozemků.


Číselník skupiny smluv *4208

 • Obsahuje uživatelsky vytvořené skupiny smluv.
 • Vhodné k filtrování pachtovních smluv při prohlížení a vytváření plateb.


 

Číselník hospodářských roků

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    15.07.2019    | Článek:    2566    |     www.WinFAS.cz