Článek: 2812 | Naposledy změněno: 22.10.2020

Číselník hospodářských roků *4009

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Pozemky | Číselníky evidence pozemků | Číselník katastrálních území


 

  • Definuje časové rozmezí jednotlivých hospodářských roků, pomocí něhož je možné období vyhodnotit.
  • Z pohledu výplat pachtovného slouží k rozlišení období aktuálního a následného.
  • Lze nastavit parametr účtu a klíče pro tato období.


 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    22.10.2020    | Článek:    2812    |     www.WinFAS.cz