Článek: 2711 | Naposledy změněno: 23.04.2020

DUP - vytvoření a nastavení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Nastavování šablon a DUPů | Jak fungují DUPy


 

DUP je zkratka pro Dobrovolný Urychlovač Pořízení. Ve své podstatě se jedná o uživatelské makro, kterým si můžete usnadnit vstupování opakujících se dat do WinFASu. Obecné fungování DUPů a použití je podrobněji popsáno v návodu +2710.

Vytvoření a nastavení

 • Pokud ještě není otevřený, otevřete seznam DUPů stiskem CTRL+D
 • Opětovným stiskem CTRL + D otevřete okno Správa DUPů
  (alternativně klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu otazníku a menu Editovat DUPy)

 • V okně Správa DUPů stiskněte tlačítko Nový
 • Otevře se okno Úprava DUPu (Nový DUP)
 • Doplňte
  • Kód (1) - kód pro rychlé vyvolání, může obsahovat číslice i písmena, musí být unikátní
  • Název (2) - stručné pojmenování, na okně je viditelných cca 20 znaků
  • Vše ostatní (nepovinné) (3) - můžete ihned doplnit nastavení, níže si ale ukážeme komfortnější způsob

 • Uložte tlačítkem OK
 • Zavřte okno Správa DUPů
 • Nyní máte založený DUP, který ale neobsahuje žádná nastavení.
 • Jste zpět v okně pořízení dokladu.
 • Vyberte DUP, který chcete nastavit a potvrďte klávesou enter.

 • Přejděte kurzorem na údaj, který checete, aby DUP nastavoval.
 • Na údaji klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte DUP / Hodnota.

 • Nyní se nacházíte v okně nastavení údaje DUPu. Zde nastavujete chování vybvraného pole, ze kterého jste tuto nabídku vyvolali. Narozdíl od šablon se změna projeví okamžitě - okno pořízení není po uložení potřeba opouštět.

 • Způsob pořízení (1)
  • Ručně pořídit - DUP nedoplní žádnou hodnotu
  • Implicitní hodnota - doplnění hodnoty do okna pořízení (text, datum, číslo, vzorec).
  • Duplikovat z minulé věty - převezeme hodnotu údaje z předchozího poddokladu
  • Vypočítat z minulé věty - výpočet pomocí vzorce z předchozího poddokladu
  • Přepsat vyplněný - přepíše hodnotu v okně pořízení i když je již vyplněná (pouze pokud není přikázaná - šedá)
 • Možnosti (2)
  • Nastavení pohybu kurzoru na údaji
  • Nepotvrzovat - kurzor zůstane stát na údaji
  • Automaticky potvrdit - po provedení akce (např. doplnění hodnoty) skočí kurzor na následující údaj
  • Nastavit tabulátor - pokud toto nastavíte byť na jediný údaj v DUPu, bude příště kurzor po stisku klávesy enter skákat pouze na takto označená pole.
 • Následující údaj (3)
  • Zde můžete zadat kód pole, kam má skočit kurzor po stisku klávesy enter.
  • Pokud není vyplněno, kurzor se pohybuje v pořadí určeném programem.
  • POZOR! Nesmí se využívat, pokud používáte Nastavit tabulátor - viz výše.
 • Nastavení uložet tlačítkem OK
 • Po uložení se začne DUP ihned nabízet.V které šabloně má být vidět a v které ne je možné nastavit - návod +2712

Import a Export

 • DUPy lze kopírovat mezi jednotlivými databázemi.
 • Při kopírování dávejte pozor, aby DUP neobsahoval hodnoty, které se v nové databázi nenacházejí. V takovém případě vám nemusí nastavení fungovat správně.
 • Otevřete si okno Správa DUPů stiskem CTRL + D (2x)
 • Dále je postup víceméně shodný s Importem / Exportem šablon - návod +482
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    23.04.2020    | Článek:    2711    |     www.WinFAS.cz