Článek: 2710 | Naposledy změněno: 23.04.2020

DUP - dobrovolný urychlovač pořízení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Nastavování šablon a DUPů |


 

DUP je zkratka pro Dobrovolný Urychlovač Pořízení. Ve své podstatě se jedná o uživatelské makro, kterým si můžete usnadnit vstupování opakujících se dat do WinFASu. Jsou dostupné pro většinu oken pořízení a to i v případě, že se na nich běžně nabídka výběru DUPu neukazuje. Jedná se o náhradu rukou uživatele, mohou tedy nastavovat a měnit pouze to, co je uživateli dostupné při pořizování pomocí klávesnice.

Narozdíl od šablony nejsou DUPy nutné k práci ve WinFASu. Ve většině případů si je nastavuje uživatel sám ve chvíli, kdy si potřebuje usnadnit rutinní činnost. Takto nemusíte nastavit všechna pole na okně, ale pouze ta, u kterých chcete zautomatizovat nějakou činnost. Po nastavení zůstává DUP ve WinFASu až do svého vymazání. Po celou dobu je zároveň dostupný všem uživatelům programu - není tedy vázán na konkrétního uživatele.

V některých oknech se nabídka DUPů ukazuje automaticky, v jiných je potřeba ji vyvolat stiskem kombinace CTRL + D. V závislosti na konkrétním okně se vám zobrazí jako součást okna (viz obrázek) nebo jako samostatné okno se seznamem. Jedním z míst, kde se DUPy často využívají, je aplikace Zaúčtování dokladů (obrázek).


Co DUP umožňuje

 • Nastavování je podrobně popsáno v návodu +2711
 • Doplnění hodnoty do pole (hodnota)
  • Hodnotou je myšlen buď pevně zadaný údaj (číslo, text, datum), nebo vzorec.
  • Hodnota může být převzata také z předchozí věty (např. při účtování více řádků).
 • Nezastavovat na vybraném poli (automaticky potvrdit)
  • Ve chvíli kdy se pomocí klávesnice přesune kurzor na takto označené pole, automaticky jej přeskočí.
  • Pokud se má do pole automaticky doplnit nějaká hodnot, doplní se ještě před jeho přeskočením.
 • Následující údaj
  • Určuje, na který údaj má po stisku klávesy enter skočit kurzor.
  • Tento cíl může být i na jiné záložce, ale vždy ve stejné části okna.
 • Nastavit pole, na kterých má kurzor zastavovat (tabulátor)
  • Kurzor při pohybu klávesnicí zastaví pouze na takto označených polích.
  • Využívá se především, pokud je na okně velké množství polí, a vy potřebujete vyplnit jenom několik z nich. Narozdíl od výše zmíněného automatického přeskakování zde vyjmenujete pouze místa, kde se má kurzor zastavit.

Použití DUPu

 • Přesuňte se kurzorem na seznam DUPů, nebo jej vyvolejte kombinací kláves CTRL + D
 • Napište kód DUPu a stiskněte klávesu enter (alternativně jej můžete vybrat myší).
 • Kurzor se nyní přesune na první údaj v okně pořízení.
 • Pokračujte v běžné práci pomocí klávesnice.
 • Ve chvíli, kdy se kurzor přesune na pole, které je v DUPu definováno, provede se daná činnost.
 • Pokračujte v pořizování dalších údajů.
 • Tip: Pokud DUP přeskočí nějaký údaj, je možné se na něj vrátit pomocí myši.

Co ovlivňuje doplňování polí v okně pořízení


 • Pokud je v šabloně hodnota přikázaná, není možné ji změnit DUPem, ani ručně.
 • Pokud je v šabloně hodnota automaticky potvrdit, DUP hodnotu v pořízení nedoplní, protože se na takové pole nedostane kurzor. Toto omezení lze obejít tak, že kurzor na údaj přesunete myší.
 • Pokud je v šabloně nastavena hodnota a chcete ji přepsat DUPem, musíte v DUPu nastavit "Přepsat vyplněný".
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    23.04.2020    | Článek:    2710    |     www.WinFAS.cz