Článek: 2712 | Naposledy změněno: 23.04.2020

Nastavení seznamu zobrazených DUPů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Nastavování šablon a DUPů | Jak fungují DUPy


 

Ve výchozím nastavení je nově vytvořený DUP k dispozici ve všech šablonách okna pořízení, pro které byl vytvořen. Toto nemusí být vždy výhodné, protože často nastavujete DUPy právě pro jednu konkrétní šablonu. Řešením je vytvoření seznamu zobrazených DUPů pro danou šablonu - při použití okna pořízení s danou šablonou uvidíte pouze DUPy zařazené do seznamu. Pozor! Nově vytvořené DUPy se do seznamu nepřidají automaticky a musíte je zařadit ručně.

Nastavení zobrazených DUPů

 • Otevřete okno pořízení a vyberte si šablonu (1)
 • V seznamu DUPů vidíte všechny, které pro toto okno pořízení existují (2)
 • Klepněte levým tlačítkem myši na ikonu editace DUPů (3)

 • Nyní se zobrazí seznam všech DUPů v tabulce.
 • Zatrhnutím ve sloupečku Anone (4) vyberte DUPy, které se mají v této šabloně zobrazovat
 • Volitelně můžete ve sloupci Rkód (5) určit, že se zobrazují s jiným rychlým kódem, než pod kterým jsou uloženy.
 • Nastavení uložte tlačítkem OK.

 • Změna se projeví okamžitě.
 • Nyní vidíte pouze vybrané DUPy s kódy, které jste si určili (6).
 • Od této chvíle se nově vytvořené DUPy v této šabloně nezobrazí, dokud si je výše zmíněným postupem nepřidáte do seznamu.

Zrušení omezení zobrazení DUPů

 • Pokud jste si seznam nabízených DUPů omezili, je možné toto nastaven pro šablonu vypnout.
 • Postupujte podle návod výše, ale v kroku 4 sloupec Anone (viz obrázek výše) zrušte u všech údajů zaškrtnutí.
 • Pozor! Pokud byste zatrhli všechny položky, omezení zůstane v platnosti a nově přidané DUPy se do seznamu nepřidají automaticky.

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    23.04.2020    | Článek:    2712    |     www.WinFAS.cz