Článek: 2630 | Naposledy změněno: 09.12.2019

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence majetku 


 

Převod na vazbu s katastrem nemovitostí 

Návod se týká změny, která byl vytvořena v ověřené verzi WinFASu ze dne 30.11.2019.

V číselníku Katastrálních území *8058 je v seznamu položek oficiální označení katastru s kódem KÚ 6xxxxx.
Pokud byl u parcelního čísla v evidenci majetku použit v minulosti jiný údaj, který se aktualizací WinFASu neprovázal na oficiální kód katastru, je tento katastr uložen s označením 102xxx a v názvu je pak údaj, který byl uložen v technických informacích.
Je vhodné, takto označené katastry (102xxx) převázat na oficilání kódy a názvy katastrů (6xxxxx).

Vysvětlení k obrázku:

1. Červeně ohraničené katastry - založeny updatem, pouze uživatelský název
2. Zeleně ohraničené katastry - oficiální kód a název katastru

Postup převázání:

 

1. V aplikaci Evidence majetku *1198 v seznamu inventárních čísel označte parcelu.
2. Vpravo klepněte na tlačítko Uprav.3. Na záložce Technické informace vyberte na údaji položku oficiálního kódu Katastrálního území (pohled do číselníku *8058) 
4. Z textu Rozšířené poznámky vymažte původní označení katastru.
5. Uložte tlačítkem OK.


6. V číselníku *8058 označte položku Katastrálního území s kódem 102xxx.
7. Klepněte na tlačítko Smaž.


 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    09.12.2019    | Článek:    2630    |     www.WinFAS.cz