Článek: 2584 | Naposledy změněno: 04.09.2019

Synchronizace nářadí pro potřeby stahování dat GPS

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Výkaz práce | Evidence vozidel Nastavení mechanizace | Import dat GPS


Nářadí na sobě nese důležité informace jako je výrobní operace a pracovní zařazení, proto pro správné generování záznamů prací z dat GPS je zásadní spárování (synchronizace) nářadí s poskytovatelem dat.

Založení nářadí do evidence a přiřazení dallas čipu je nutné provést v IS WinFAS v aplikaci Evidence vozidel *5801
(dříve Číselník strojů) (návod +2371).  Následně v aplikaci Mechanizace - import *5850 proveďte synchronizaci nářadí.

Pozor: Nikdy nezakládejte nářadí u poskytovatele dat GPS - párování se stroji založenými u poskytovatele GPS není možné!

Synchronizace slouží nejen pro založení a napárování stroje s poskytovatelem dat GPS, ale i k aktualizaci při případných změnách nebo odejmutí čipu nebo vyřazení stroje z evidence.

Po spuštění synchronizace jsou nářadí evidovaná v IS WinFAS porovnává s nářadími poskytovatele GPS dat, z jejich porovnání následně vychází několik stavů, určujících jak se s nimi bude dále pracovat.

Stavy při porovnání stavů v evidencích

 • Nový
  • Tento stav se nabízí u nářadí, které má nastavený dallas čip a nikdy nebylo spárované. Při výběru těchto nářadí dojde k založení nářadí k poskytovateli GPS dat a spárování.
 • Aktualizace
  • Aktualizace se nabízí u nářadí, u kterých došlo ke změně některého z následujících údajů: Dallas čip, SPZ, Tovární značka, Typ modelu, Model, Záběr, Výrobní operace, Pracovní zařazení, Výrobní číslo, Počet náprav, Podnik (Dispečink).
  • Synchronizace aktualizuje rozdílné údaje dle stavu ve WinFASu.
 • OK
  • Stav označuje správně spárované nářadí, které má v obou evidencích shodné všechny porovnávané údaje.
 • Zrušit spárování
  • Při vyřazení se nářadí zobrazí s tímto stavem.
  • Rušení vymaže v obou evidencích dallas čip a nastaví u poskytovatele status "vyřazen".

 Pozn.: Při nákupu nářadí, které jste měli v evidenci zařazené jako "cizí", doporučujeme změnit stav jeho vlastnictví a případně provázat s konkrétním majetkem. Pokud byste si nářadí do evidence pořídíli duplicitně, při synchronizaci se cizí nářadí automaticky odpáruje (smaže se od něj ID WD).

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    04.09.2019    | Článek:    2584    |     www.WinFAS.cz