Článek: 2574 | Naposledy změněno: 22.01.2021

Přijatá faktura zapsaná v Podatelně

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Podatelna |


 

Další funkcí Evidence pošty je dle statusu Přijatá faktura, která umožňuje načtení údajů z Evidence pošty z Přijaté faktury do Závazků.
Tento úkon je smysluplný v případě, kdy zápis pošty a zápis závazků dělají dva zaměstnanci a firma požaduje evidovat všechnu poštu, která do firmy přijde.

Model ve firmě:

  • do evidence pošty zapíše zaměstnanc 1 přijatou fakturu
  • může nastat proces schvalování ve firmě, kdy zaměstnanec 1 fakturu odnese pověřené osobě ve firmě, která fakturu schválí (fakturu podepíše)
  • zaměstnanec 1 fakturu oskenuje a přiloží přílohu k zápisu v evidenci pošty
  • tím, že je v evidenci pošty přiložena příloha, může zaměstnanec 2 načíst v pořízení závazků fakturu z evidence pošty
  •  v závazcích doplní zaměstnanec 2 pouze datumy a tento proces je dokončen.

Zápis přijaté faktury v *9006 Podatelna.

Při výběru šablony musíte vybrat šablonu Přijatá faktura (pokud není nastavená, je třeba založit v číselníku). V okně pořízení musí tedy být příslušnost PF Přijatá faktura.


V záložce obsah je důležité vyplnit pole předmět, jehož obsah se bude v závazcích doplňovat jako text faktury.


V záložce ostatní doplníte údaje z faktury, částku k zaplacení, variabilní symbol a datumy.
Tlačítkem OK pořízení zápisu o přitajé faktuře uložíte.


Podmínkou pro načtení údajů z pošty do závazků, je přidání přílohy. Fakturu tedy oskenujete a připojíte k zápisu v Evidenci pošty.

Postup je uveden v návodu +1492.

V závazcích si pak můžete údaje z Evidence pošty načíst.

V Zápisu závazků *1001 po výběru šablony si otevřete záložku Přílohy, je důležité mít nastavené správné úložiště příloh, typ poštovní zásilky a hlavně vybrat správný doklad z evidence pošty.

Po výběru se doplní údaje z přijaté faktury, po kontrole správnosti údaju, doplníte v záložce Doklad datumy splatnosti a doklad tlačítkem OK uložíte.

 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    22.01.2021    | Článek:    2574    |     www.WinFAS.cz