Článek: 1492 | Naposledy změněno: 22.01.2021

Podatelna *9006

Po vyplnění několika číselníků potřebných pro práci v agendě evidence pošty jako jsou např. číselník příslušností, číselník stavů zásilky, číselník způsobu doručení atd. můžete agendu bez problémů využívat.
Agenda umožňuje evidovat přijatou a odeslanou poštu ve vaší firmě.

V první části si můžete zvolit některé podmínky zobrazení, které ihned po zadání vidíte níže v okně, pokud ovšem máte zapsanou poštu.

Můžete vybrat status pošty, který chcete zobrazit (pouze nevyřízené, pouze vyřízené nebo vše), který den byla pošta zapsána, můžete vyhledat poštu podle evidenčního čísla, podle jednacího čísla nebo podle příslušnosti (zda je to pošta přijatá nebo odeslaná, nebo faktura přijatá nebo odeslaná…).  V posledním sloupečku je podmínka zobrazení podle uživatele anebo podle klienta.

Ve spodním Okně v levé části  se zobrazuje detail jednotlivého záznamu pošty.
Evidenční číslo – je to číslo pod kterým evidujeme jednotlivý záznam o příchodu nebo odchodu pošty.Datum evidence záznamu, Popis, co je předmětem pošty, popřípadě i nějakou poznámku.
Ve spodním okně v pravé části se zobrazuje: kdo poštu zapsal, který den, způsob doručení, popřípadě údaje o faktuře.

Jak pořídit záznam o příchodu nebo odchodu pošty?
Po stisknutí tlačítka přidej na okně *9006 Evidence pošty
Si vyberete status zásilky, zda je to došlá pošta, odeslaná, či přijatá nebo odeslaná faktura. Statusy zásilek si může každá firma určit podle sebe. Mohou být i barevně oddělené pro lepší orientaci.

 

si vyberete status zásilky, zda je to došlá pošta, odeslaná, či přijatá nebo odeslaná faktura. Statusy zásilek si může každá firma určit podle sebe.

Po výběru nejčastěji používaného statusu  - přijatá pošta se zobrazí okno pořízení.
V záložce Základní se zapisují údaje o zásilce jako je status zásilky – (přijatá nebo odeslaná pošta), datum zápisu, datum přijetí, evidenční číslo zásilky, příslušnost a způsob doručení.
Kdo z firmy zapisuje, příjemce a odesílatel.


Na záložce Obsah vyplníte předmět a nějaký podrobnější popis obsahu zásilky, popřípadě obsah.
Na záložce Ostatní se mohou evidovat další údaje o zásilce - pomocné číslo k zásilce, údaje o faktuře pokud zapisujete přijatou nebo odeslanou fakturu a ostatní údaje – data ceny poštovného.


 

Po zapsání zásilky dáme tlačítko OK a zápis se nám uloží a objeví se nám zápis na hlavní straně aplikace evidence pošty *9006. Potom můžeme se zápisem dále pracovat podle tlačítek na pravé straně, Kopíruj, Uprav, Zobraz nebo smaž.
K zásilce můžete připojit i přes tlačítko Přílohy elektronický dokument – naskenovanou poštu.
Po stisknutí tlačítka Přílohy vybereme opět status přílohy .
Dokument naskenujete a uložíte ve složce v počítači.Zde v tomto okně, zadáte přes žlutou složku cestu, kde je dokument uložený a vyberete. Napíšete název uloženého dokumentu a dáte tlačítko OK nebo můžete přidat i několik dokumentů k jedné zapsané zásilce. Po uložení tlačítkem OK si můžete dokument zobrazit po stisknutí černé šipky, která je vedle tlačítka příloha.  

Další funkcí Evidence pošty je dle statusu Přijatá faktura, která umožňuje načtení údajů z Evidence pošty do Závazků.
Tento úkon je smysluplný v případě, kdy zápis pošty a zápis závazků dělají dva zaměstnanci a firma požaduje evidovat všechnu poštu, která do firmy přijde.

Model ve firmě:

Do evidence pošty zapíše zaměstnance 1 přijatou fakturu. Může nastat proces schvalování ve firmě, kdy zaměstnanec 1 fakturu odnese pověřené osobě ve firmě, která fakturu schválí (fakturu podepíše). Zaměstnanec 1 fakturu oskenuje a přiloží přílohu k zápisu v evidenci pošty. Tím, že je v evidenci pošty přiložena příloha, může zaměstnance 2 načíst v pořízení závazků fakturu z evidence pošty. V závazcích doplní zaměstnanec 2 pouze datumy a tento proces je dokončen.

Zápis přijaté faktury v *9006 Evidence pošty.

Při výběru šablony musíte vybrat šablonu Přijatá faktura.(pokud není nastavená, je třeba založit v číselníku). V okně pořízení musí tedy být příslušnost PF Přijatá faktura.


V záložce obsah je důležité pole předmět, jehož obsah se bude v závazcích doplňovat jako text faktury.

 

 

 

 

 

 

Autor:    PAVELKOVÁ Renata    | Posl.změna:    22.01.2021    | Článek:    1492    |     www.WinFAS.cz