Článek: 2561 | Naposledy změněno: 21.07.2021

Automatické ukončení aplikace z příkazové řádky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Správa WinFASu |


 

Pro všechny příkazy WinFASu spouštěné z příkazové řádky je možné nastavit chování programu v případě, kdy dojde k pádu aplikace nebo jejímu zamrznutí. Týká se například spouštění plánovače akcí, online archivace, načítání kreditních informací, aktualizace e-shopů a další.

Důvody pro automatické ukončení aplikace:

  • Maximální čas běhu aplikace
  • Maximální doba od posledního kontaktu aplikace
  • Byla zobrazena hláška uživateli – není potřeba registrovat
  • Došlo k běhové chybě v aplikaci (runtimeerror) – není potřeba registrovat

Parametry:

/killauto[:maxtimeapp[,maxtimelastcontact]]
- definice automatického ukončení aplikace (povinný parametr)
- maxtimeapp – maximální doba běhu aplikace (počet sekund)
- maxtimelastcontact – maximální čas od posledního kontaktu aplikace (počet sekund)
- níže uvedené příkazy mohou být použity pouze v kombinaci s příkazem /killauto

/killsave:savepath
- savepath – adresář pro uložení informací o ukončení aplikace, ukládá se důvod a aplikační logy ve formátu PSR

/killmail:komu:predmet
- komu – e-mail adresa pro odeslání informace (pokud více, oddělit středníkem)
- predmet – předmět zprávy
- pokud nebude doplněn o příkaz /killsmtp nebo /killmapi, odešlte přes výchozího e-mailového klienta v počítači

/killsmtp:odesilatel,smtpserver
- odesilatel – e-mail adresa odesilatele
- smtpserver – odesílací server ve formátu [username:password@]hostname[:port]

/killmapi:<outlook|smapi>
- outlook – pro odeslání se použije rozhraní MS Outlook
- smapi – pro odeslání se použije výchozí poštovní klient

/killexit:kod
- kod – návratová hodnota vrácená při ukončení exe souboru zjistitelné v proměnné %errorlevel%, default: 1
- např. if %errorlevel% equ 1 goto chyba

 

Příklady:

/killauto /killsave:e:\automat\chyby

  • Ukonči aplikaci, pokud došlo k běhové chybě nebo pokud byla zobrazena hláška uživateli. Při ukončení zapiš informace do adresáře e:automatchyby.

/killauto "/killmail:spravce@firma.cz:Spadlo to"

  • Ukonči aplikaci, pokud došlo k běhové chybě nebo pokud byla zobrazena hláška uživateli. Při ukončení je odeslán e-mail na adresu spravce@firma.cz přes výchozího poštovního klienta.

/killauto:1800,300 "/killmail:spravce@firma.cz:Spadlo to" /killsmtp:automat@firma.cz,mail.firma.cz

  • Ukonči aplikaci, pokud běží déle než 30 minut nebo poslední kontakt aplikace byl před více než 5 minutami. Při ukončení je odeslán e-mail s předmětem Spadlo to na adresu spravce@firma.cz od odesilatele automat@firma.cz přes SMTP server mail.firma.cz.

/killauto:1800,300 "/killmail:spravce@firma.cz:Spadlo to" /killsmtp:automat@firma.cz,prihlasovacijmeno:mojeheslo@mail.firma.cz:45

  • Stejný jako předchozí příklad, ale pro SMTP je zadáno přihlašovací jméno, jeslo a port

/killauto "/killmail:spravce@firma.cz:Spadlo to"

  • Ukonči aplikaci, pokud došlo k běhové chybě nebo pokud byla zobrazena hláška uživateli. Při ukončení je odeslán e-mail na adresu spravce@firma.cz přes výchozího poštovního klienta.

/killauto "/killmail:spravce@firma.cz:Spadlo to" /killmapi:outlook

  • Ukonči aplikaci, pokud došlo k běhové chybě nebo pokud byla zobrazena hláška uživateli. Při ukončení je odeslán e-mail na adresu spravce@firma.cz přes programové rozhraní MS Outlook. 
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    21.07.2021    | Článek:    2561    |     www.WinFAS.cz