Článek: 2394 | Naposledy změněno: 13.08.2019

Individuální evidence zvířat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Kombinace stáj x druh zvířat | Pořízení pohybů zvířat |


 

Modul Evidence zvířat umožňuje vést evidenci ve třech režimech: skupinová evidence, skupinová evidence s čísly zvířat a individuální evidence.

Režim individuální evidence vyžaduje vždy číslování zvířat a zápis hmotností a cen jednotlivých zvířat. Evidence má tedy vyšší nároky na administrativu, tím ale přináší přesnější přehledy z ní. Pro zefektivnění práce v evidenci je možné využít generování automatických přírůstků a rozpočet cen při výdejích zvířat.

Výhody

 • Stálý přehled o hmotnosti a ceně jednotlivých zvířat
 • Cena jednotlivých zvířat tvořena jejich náklady
 • Cena zvířat není ovlivněna příchodem dalších zvířat do skupiny

Nevýhody

 • Vyšší nároky na administrativu

Nastavení individuální evidence

Kombinace stáj x druh zvířat *3302 (číselník)

 • V číselníku se nastavuje status definující vedení individuální evidence dané "kombinace". Umožňuje tak nastavit evidenci pouze pro určité stáje a skupiny zvířat.
 • Status "Individuální evidence" se nastavuje na záložce "Rozšířené".
 • Do číselníku doporučujeme nastavit kromě ocenění i množství přírůstků a status pro automatické generování přírůstků při uzávěrkách krmných dnů, ušetříte si tím práci s ručním pořízením přírůstků na KD.

Prohlížení pohybů zvířat *3394 (šablona pořízení)

 • Šablona pro pořízení pohybů zvířat umožňuje nastavit rozpouštění celkových hmotností a cen výdejových pohybů (prodej, převod, přeřazení,...) na jednotlivá zvířata. Nastavuje se na záložce "Ostatní".
 • Způsoby rozpočtu:
  • Podle krmných dnů
   • Funkce od celkové hmotnosti na dokladu odečte součet individuálních hmotností zvířat, rozdíl rozdělí mezi zvířata dle počtu krmných dnů (v daném období) jednotlivých zvířat. Cena (pokud není zadaná na dokladu) se vypočte k jednotlivým zvířatům dle množství přírůstků a jejich ocenění (v číselníků *3302).
  • Zprůměrovat
   • Funkce zadanou celkovou hmotnost rozdělí (průměrem) mezi vybraná zvířata, přírůstky zvířat vypočte jako rozdíl mezi průměrem a stavem před pohybem.
  • Pouze kontrolovat součty
   • Při tomto způsobu nedochází k rozpočtu a uživatel musí hodnoty zadávat ručně (používá se při požadavku na přesnost evidence).
 • Pozor: Způsob rozpočtu je třeba nastavit i na šablonu pro úpravy pohybů zvířat!

 

Pořízení pohybů v individuální evidenci

Pohyby zvířat se pořizují standardním způsobem, jen je navíc potřeba zapisovat hmotnosti a ceny jednotlivých zvířat. Pro zápis těchto údajů je možné využít funkce pro rozpočet hmotností a cen.

Při výběru zvířat do výdejových pohybů je u jednotlivých zvířat zobrazována hmotnost a cena před pohybem. Pokud je na šabloně nastaveno "rozpočtení výdejů" dochází k němu až po potvrzení výběru hodnot. Pro zobrazení (a přepočtení) stiskněte tlačítko "Rozpočítej".

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    13.08.2019    | Článek:    2394    |     www.WinFAS.cz