Článek: 2354 | Naposledy změněno: 28.06.2018

Sdílené šablony IQ sestav - nastavení šablon

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník IQ sestavy | Sdílené šablony


 

Založení nebo úprava šablony

Otevřete si IQ sestavu v lokální firmě s vhodnými daty, na kterých bude možné výslednou podobu sestavy vyzkoušet. Přepněte se na seznam sdílených šablon (ikona červené šiky - viz obrázek) a vytvořte novou šablonu nebo otevřete opravy existující. Vytváření i nastavení sdílených šablon probíhá běžným způsobem jako u normálních lokálních šablon - návod +851. Šablony také můžete vytvořit kopírováním mezi lokálními a sdílenými šablonami - návod +2359. Pozor! Pro úpravy musíte mít nastavené dostatečné přístupová práva do sdílené firmy - návod +2355.


 

Nastavování filtrovacích podmínek

Při nastavování pamatujte na to, že filtry (zelené údaje) nastavené ve sdílené šabloně by měly být dostupné ve všech databázích kde budete šablonu používat. Například: Pokud do šablony uložíte filtr za knihu B01, musí být kniha se stejným kódem dostupná na všech firmách, kde bude šablona používána (jinak nebude šablona fungovat zamýšleným způsobem). Jak se podobnému problému vyhnout:

 • Neukládat do šablony filtry, které nejsou jednotné
  • Do sdílené šablony ukládejte pouze ty filtrovací podmínky (zelené), které jsou ve všech firmách jednotné.
  • Při použití šablony v lokální firmě si pak uživatel může filtr ručně doplnit (vybrat konkrétní knihu, sklad, ...).
 • Sjednocení číselníků
  • Sjednoťte číselníky na všech firmách, kde budete sdílené šablony používat (např. číselník knih, skladů, ...).
  • Vhodné především pro holdingové firmy, účetní firmy, ... .
 • Používat jednotné podmnožiny
  • V případech kdy není sjednocení číselníků již možné, nebo by bylo náročné, můžete vytvořit jednotné podmnožiny.
  • V lokálních i sdílené databázi si založte podmnožiny, které budou ve všech firmách stejně pojmenované. Pro usnadnění můžete využít datový replikátor - návod +2351.
  • Filtr šablony sdílených sestav poté navažte na tyto podmnožiny (např. místo knihy B01 navažte šablonu na podmnožinu knih pojmenovanou Banky). Vlastní obsah podmnožin se pak může v jednotlivých firmách lišit - každá firma si nastavuje individuálně.
  • Výhodou je snadná implementace i do běžících firem. Nevýhodou nutnost udržování podmnožiny - pokud do číselníku v lokální firmě přibude nový údaj (např. kniha), musíte ji do podmnožiny v lokální firmě ručně přidat.

 

Zakázání úprav šablony

 • Ve výchozím nastavení může uživatel sdílené šablony používat i měnit, pouze nemá povoleno tyto změny ukládat zpět do šablony (povolení ukládání do šablony se nastavuje v přístupových právech - návod +2355).
 • V některých případech se může stát, že potřebujete, aby uživatel v sestavě nemohl nic měnit (například si přidávat sloupce, měnit filtry apod). Zajistíte tím jednotné tiskové výstupy ze všech lokálních firem (vhodné především pro holdingy, controlling, apod).
 • Každou šablonu je tedy možné zvlášť uzamknout:
  • Přejděte do nastavení šablony sdílené sestavy.
  • Přepněte se na záložku Hodnoty.
  • Režim hodnoty šablony nastavte na zamčený.

  • U všech filtrů a výběrů sloupců (zelené a modré údaje) budou při použití sestavy zablokované změny.
  • Jednotlivé údaje je pak možné povolit tak, že v záložce Hodnoty vyberte příslušný řádek a zatrhnete Povolit údaj.
   (je možné nastavit i z okna parametrů sestavy pravým tlačítkem myši na údaji a Šablona / Hodnota).

  • Volitelně:
   • Zablokování tlačítka Data. V okně parametrů sestavy může uživatel použít pouze tlačítko Sestava, které již má přednastavené i třídění a součtování sestavy (uživatel je nemůže měnit).
   • V nastavení šablony se přepněte na záložku IQ speciality.
   • Zatrhněte Uzamknout sestavu (bez. tl. DATA).
  • Šablonu uložte tlačítkem OK.

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    28.06.2018    | Článek:    2354    |     www.WinFAS.cz