Článek: 2348 | Naposledy změněno: 21.06.2018

Nastavení šablon IQ sestav - záložka IQ úpravy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Základy ovládání | IQ sestavy | Opis dat | Nastavení šablon


 

Tato záložka je výhradně součástí nastavení IQ sestav. Definuje se v ní úpravy nastavení sloupců (šířka, název, ...). Nastavení je možné načíst přímo z upravené sestavy (doporučeno), nebo je provést ručně tlačítkem Přidej.

Postup uložení nastavení - načtením z okna

 • Proveďte si nastavení sloupců v sestavě dle vašich požadavků (např. přejmenování sloupce, změna šířky, pořadí, nápočty, ...).
 • Na okně Opis dat klepněte na ikonu "tramvaje"
 • Následně přejděte do nastavení šablony IQ sestavy na záložku IQ úpravy.
 • Stiskněte tlačítko Ze schránky (vpravo).
 • Vygenerují se řádky do sloupce Příkaz, které obsahují požadovaná nastavení.
 • Hodnoty v řádcích je možné upravovat také ručně.
 • Další řádky lze přidávat tlačítkem Přidej, nebo mazat tlačítkem Smaž.
 • Šablonu uložte tlačítkem OK.

Postup uložení nebo úprava nastavení - ručně

 • Přejděte do nastavení šablony IQ sestavy na záložku IQ úpravy.
 • Stiskněte tlačítko Přidej.
 • Pokud se dané nastavení týká konkrétního sloupce (např. přejmenování, šířka, ...), vyplňte kód sloupce do pole Sloupec. Tento kód zjistíte v nadpisu sloupce v okně Opis dat.
 • V rozbalovátku Operace vyberte, co chcete provést (přejmenovat, součtovat, zobrazi pořadí...).
 • Do pole Nastavení zadejte hodnotu pro danou operaci (např. název, šířku, výpočet, ...).
 • Šablonu uložte tlačítkem OK.

 

Nadpis sloupce

 • Postup přejmenování sloupce je popsán v návodu +2347.
 • Operace = Nadpis sloupce
 • Nastavení = Text nadpisu sloupce

Šířka sloupce

 • Postup změny šířky sloupce je popsán v návodu +2347.
 • Operace = Šířka sloupce
 • Nastavení = Číselná hodnota v pixelech

Formát sloupce sloupce

 • Možnost nastavit formátování sloupce (desetinná místa, oddělovače, červené zvýraznění záporných hodnot, ...)
 • Postup nastavení formátu je popsán v návodu +2473.
 • Operace = Formát sloupce
 • Nastavení = Definice formátu (např.  #,##0.00  )

Skrýt sloupec

 • Narozdíl od odstranění sloupce zrušením modrého údaje v parametrech lze s takto skrytým sloupcem dále počítat ve vzorečcích v opearaci Vypočtený sloupec.
 • Postup nastavení formátu je popsán v návodu (návod připravujeme).
 • Operace = Skrýt sloupec
 • Nastavení =  nevyplňuje se

Zobrazení sloupce Tečky

 • V okně opisu dat a v tiskové sestavě zobrazí sloupec s tečkami. Používá se většinoou pro poznámky (např. skutečný stav při kontrole majetku) nebo podpisy na vytištěné sestavě. Tečky je možné zobrazit i jednorázově bez nutnosti nastavovat v šabloně - návod +2375
 • Název sloupce = dle u vážení
 • Operace = poznámka (tečky)
 • Nastavení = nevyplňuje se

Zobrazení sloupce kumulace a kumulace v %

 • Postup zobrazení sloupců kumulací je popsán v návod +2349.
 • Stručný postup uložení do šablony - v okně Opis dat přidejte sloupec kumulace (nebo kumulace %). Následně nastavení uložte do schránky (ikona Tramvaj), přejděte do editace šablony IQ sestavy na záložku IQ úpravy a nastavení načtěte Ze schránky (viz postup výše).
 • Název sloupce = skoupec, za který provádíte kumulaci
 • Operace = Fx kumulovaný nebo Fx kumulovaný %

Zobrazení  sloupce procenta absolutní a procenta relativní

 • Postup zobrazení sloupců s procenty je popsán v návod +2349.
 • Stručný postup uložení do šablony - v okně Opis dat přidejte sloupec procenta absolutní (nebo relativní). Následně nastavení uložte do schránky (ikona Tramvaj), přejděte do editace šablony IQ sestavy na záložku IQ úpravy a nastavení načtěte Ze schránky (viz postup výše).
 • Název sloupce = skoupec, za který počítáte procenta
 • Operace = Fx absolutní % nebo Fx relativní %

Zobrazení sloupce Pořadí

 • Postup práce se sloupci pořadí a počet řádků je je popsán v návodu +2374.
 • Operace = pořadí

Zobrazení sloupce Počet

 • Postup práce se sloupci pořadí a počet řádků je je popsán v návodu +2374.
 • Operace = počet
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    21.06.2018    | Článek:    2348    |     www.WinFAS.cz