Článek: 2473 | Naposledy změněno: 25.01.2019

IQ sestavy - změna formátování sloupce

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Základy ovládání | IQ sestavy | Opis dat


 

U číselných sloupců v okně opisu dat je možné provést formátování a tím ovlivnit jejich výsledný vzhled v sestavě. Typickým příkladem formátování je nastavení oddělovačů tisíců, zobrazení (nikoliv zaokrouhlení) desetinných míst nebo barevné odlišení kladných a záporných částek.

Jak nastavit formátování

 • Nastavení provádíte v okně opisu dat v libovolné IQ sestavě.
 • Klepněte pravým tlačítkem myši na nadpis sloupce, který obsahuje číselné hodnoty.
 • Z roletového menu vyberte Úprava formátu
 • Nyní si z nabídky můžete vybrat jeden z přednastavených formátů:
  • Nenastaveno = Výchozí vzhled IQ sestavy dle WinFASu.
  • Číslo = Lze nastavit oddělovat tisíce mezerou, záporná čísla zobrazit červeně, zobrazení desetinných míst...
  • Obecný = Přizpůsobí formát údaje hodnotě v daném poli (např. Pokud číslo nemá desetinnná místa, zobrazí se bez desetinné čárky a naopak. Výsledkem pak může být sloupec, kdy některá čísla mají zobrazená desetinná místa a jiná nemají). Shodné s fungováním obecného formátu [general] v Excelu.
  • Vlastní = umožňuje difinovat vlastní formát (viz níže).
 • Nastavení potvrďte tlačítkem OK.

Jak uložit upravené formátování

 • Upravte formátování sloupce podle postupu výše.
 • V okně opis dat nebo ve výsledné tiskové sestavě klepněte na ikonu "tramvaj"
 • Přejděte do nastavení šablony IQ sestavy na záložku IQ úpravy (návod +2348).
 • Klepněte na tlačítko Ze schránky.
 • V okně Převzetí úprav ze schránky zatrhněte ty, které chcete do šablony nastavit a stiskněte OK.
 • Zkontrolujte si nastavení.
 • Šablonu uložte tlačítkem OK.
 • Alternativně můžete přímo otevřít nastavení šablony, záložka IQ úpravy (návod +2348) a tlačítkem Přidej nastavení provést ručně (vyberte Operace = Formát sloupce, doplňte sloupec a zadejte nastavení).

 

Definování vlastního formátu - příklady, popis

Definice formátu 5 -5 0,5 10000
[general] 5 -5 0,5 10000
0 5 -5 1 10000
0.00 5,00 -5,00 0,50 10000,00
#,##0.00 5,00 -5,00 0,50 10 000,00
0.00;[red]-0.00 5,00 -5,00 0,50 10000,00
[green]0.00;[red]-0.00 5,00 -5,00 0,50 10000,00
0.00 Kč 5,00 Kč  -5,00 Kč  0,50 Kč 10000,00 Kč
 • Různé formáty pro kladné a záporné číslo
  U číselných formátů je možné definovát formát zvlášť pro kladnou, zápornou a nulovou hodnotu. Jednotlivé definice pro hodnoty pak oddělujete středníkem. Pokud uvedete jenom jediný formát (tj. nezadáte další formáty oddělené středníkem), platí formát pro všechny typy hodnot.

  • Příklad záporné částky červeně
   Příklad formát_kladný;formát_záporný
   Zápis
   0.00;[RED]-0.00
   Výsledek 5,00      -5,00        0,00
  • Příklad záporná částka červeně a nula modře:
   Příklad formát_kladný;formát_záporný;formát_nula
   Zápis
   [GREEN]0.00;[RED]-0.00;[BLUE]0.00
   Výsledek 5,00      -5,00           0,00
 • Barevné odlišení částek
  Částky je možné barevně odlišit tak, že před definici jejího formátu přidáta do hranatých závorek požadovanou barvu. Tu je možné zadat jak textem (viz příklady níže), tak i číselnou hodnotou.
  [RED]
  [GREEN]
  [BLUE]
  [CYAN]

 

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    25.01.2019    | Článek:    2473    |     www.WinFAS.cz