Článek: 2340 | Naposledy změněno: 19.06.2018

IQ sestavy - Součtování

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | IQ sestavy | Opis dat


 

Skupiny součtování

 • V levé části okna naleznete seznam všech sloupců zobrzených v sestavě. Výběr sloupců provádíte zaškrtnutím modrých údajů v Nastavení parametrů sestavy (návod +355). V pravé části nalezente Sloupce pro skupinování.
 • Přetažením z levého do pravého sloupce určíte, za které sloupce bude součtováno.
 • Pokud chcete údaje rozdělit do více skupin, další údaj přetahujte vždy pod nadpis skupiny, do které chete zařadit (např. pro zařazení do 2. skupiny přetáhněte údaj pod nadpis 2. skupina).
 • Je důležité pořadí, ve kterém sloupce přetahujete. Nejdříve bude součtováno za sloupce v 1. skupině, následně za sloupce ve 2. skupině atp.
 • Vytvoření součtové sestavy spustíte tlačítkem Součtuj.

 • Video ukázka - https://youtu.be/vwR64HNjn5c?t=24s (čas 0:24 až 0:42)

  Pozor! Do sloupců pro skupinování se přetahují pouze údaje, za které chce vidět výsledek (např. klient, sklad, účet, doklad, ...). Naopak se nepřetahují částky, ty jsou až výsledkem součtování).

Součtování vedle sebe a pod sebe

 • Vedle sebe - vyvolává se stiskem tlačítka Součtuj. Údaj, za který je součtováno, pak naleznete v samostatném sloupci na začátku součtované skupiny a výsledek pak na konci skupiny dole.

 • Pod sebe - vyvolá se klepnutím na černou šipku vedle tlačítka Součtuj a z nabídky vyberte Skupiny pod sebe. Údaj, za který je součtováno, najdete až na konci součtované skupiny vedle součtů.

Součtování s odsazením a stránkováním

Jak vypadá součtování na tiskové sestavě

 • Sloupce za které je součtováno se na výsledné sestavě zobrazí tučným písmem.
  Vlevo jsou sloupce za které je součtováno, vpravo sloupce s výsledky.

Zrušení součtování

 • Pokud vám nastavené součtování nevyhovuje, můžete z pravého sloupce přetáhnout do levého nehodící se údaje. Případně tlačítkem Reset vyčistit pravý sloupec celý najednou.
 • Zrušení se provede pouze na aktuálně otevřeném okně - neukládá se. Při příštím spuštění sestavy se opět zobrazí součtování a třídění uložené v šabloně.

Třídění a pořadí sloupců

 • Základní třídění je vzestupně (A-Z) a pořadí sloupců je dáno programem.
 • Sloupce, za které součtuje (viz výše) jsou řazeny na začátek.
 • Pořadí ostatních sloupců můžete ovlivnit postupem podle návodu +2335
 • Třídění nastavíte při součtování sestavy, v pravém sloupci "Sloupce pro skupinování".
  • Rozbalováte Vzestupně (A-Z) a Sestupně (Z-A) určíte pořadí.
  • Zaškrtávátkem "Jen třídit" určite, že za daný sloupec se nesoučtuje, ale pouze třídí

Uložení součtování, třídění a pořadí do šablony

 • Proveďte součtování tak jak je pospáno výše v odstavci Součtování.
 • Ukládáte do šablony IQ sestavy, záložka IQ speciality, tlačítko Ze schránky, pole Skupiny.
 • Podrobný postup ukládání nastavení do šablony je popsán v návodu +851 (kroky 2, 3, 4)
 • Podrobný popis záložky IQ speciality v nastavení šablon v návodu +2343

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    19.06.2018    | Článek:    2340    |     www.WinFAS.cz