Článek: 2318 | Naposledy změněno: 01.06.2018

Nastavení nabízení použití záloh na šabloně závazků/pohledávek

Kroky nastavení jsou shodné pro aplikaci závazků *1001 i aplikaci pohledávek *1002 

Jsou tři stavy nastavení šablony

1. Nenabízet - zálohy se nenabízí (bez ohledu na rozpis částky a částky poddokladu)

2. Při rozdílné částce - zálohy se nabízejí, když je rozdílná částka rozpisu a částka poddokladu (bez ohledu na existenci zálohy)

3. Vždy - program zkontroluje zda existuje záloha na daného klienta a pokud záloha existuje, tak ji nabídne k použití bez ohledu na částku rozpisu a částky poddokladu, program automaticky upraví částku rozpisu dle použité zálohy. Zálohu není třeba použít.

postup nastavení šablony:

  • Otevřete si aplikaci v které chcete změnit nastavení (*1001-závazky; *1002-pohledávky)
  • kliknete v nastavení pořízení na možnost doklad pravým tlačíkem myši
  • vyberete volbu šablona
  • vyberete šablonu u které chcete nastavení upravit
  • stisknete uprav
  • přejdete na záložku ostatní
  • změníte nastavení nabízení záloh dle Vašeho výběru
  • uložíte OK
 

 

Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    01.06.2018    | Článek:    2318    |     www.WinFAS.cz