Článek: 2308 | Naposledy změněno: 24.04.2020

Omezení práv na věty v číselníku - podrobné nastavení číselníků

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Přístupová práva |


 

Do vybraných číselníků / podmnožin byl přidán parametr "Pro editaci je vyžadován úplný přístup". Takto označené věty (položky číselníku)  pak mohou editovat pouze uživatelé s nejvyšší úrovní práv (Úplný přístup).

Toto lze využít např. v případech, kdy je část číselníku řízena centrálně, ale současně musejí mít i běžní uživatelé s nižšími právy možnost pořizovat další hodnoty. Typický příklad je číselník klíčů, kdy například klíče výkonů mohou být "uzamčeny" pouze pro vybrané uživatele, ale běžní uživatelé musí mít možnost pořizovat  / upravovat ostatní druhy klíčů např. stroje apod.

Parametr "Pro editaci je vyžadován úplný přístup" může na větě v číselníku aktivovat pouze osoba s nejvyšší úrovní práv (Úplným přístupem). A dokud není status deaktivován, může tuto danou větu v číselníku upravovat pouze osoba s nejvyšší úrovní práv.

Aktuálně lze takto omezit číselníky:

  • Druhy klíčů (*2101)
  • Účtová osnova (*8010)
  • Podmnočiny účtů (*101)
  • Podmnožiny specifikací druhů mezd (*107)
  • Podmnožiny druhů majetku (*1112)

Úplný přístup je dále vyžadovám pro úpravu výkazů a kalkulací v intervalu 300 - 499 - viz dále.

Podrobná specifikace číselníků

Druhy klíčů (*2101)

Pokud je na některém druhu klíče aktivní parametr "Pro změnu klíče vyžadován úplný přístup" není uživatelům s nižším oprávněním v aplikaci Klíče (*2102) umožněna úprava klíčů daného druhu. Nelze přidávat nové, upravovat nebo mazat stávající.


Účtová osnova (*8010)

Pokud je na některém z účtů účtové osnovy aktivní parametr "Pro změnu je vyžadován úplný přístup (práva)" není uživatelům s nižším oprávněním povolena jakákoliv úprava daného účtu. V aplikaci účtové osnovy (*8010) se parametr nachází na záložce "Doplňkové údaje":


Podmnožiny účtů (*101)

Pokud je na některé podmnožině aktivován parametr "Pro změnu vyžadován úplný přístup (práva)" není uživatelům s nižším oprávněním povolená jakákoliv změna. Nelze upravit název nebo nastavení podmnožiny ani změnit náplň účtů v podmnožině:


Podmnožiny specifikací druhů mezd (*107)

Pokud je na některé podmnožině aktivován parametr "Pro změnu vyžadován úplný přístup (práva)" není uživatelům s nižším oprávněním povolená jakákoliv změna. Nelze upravit název nebo nastavení podmnožiny ani změnit náplň druhů mezd v podmnožině:


Podmnožiny druhů majetku (*1112)

Pokud je na některé podmnožině aktivován parametr "Pro změnu vyžadován úplný přístup (práva)" není uživatelům s nižším oprávněním povolená jakákoliv změna. Nelze upravit název nebo nastavení podmnožiny ani změnit náplň druhů majetku v podmnožině:


Účetní výkazy a kalkulace v intervalu 300 - 499

Kalkulace a účetní výkazy, které jsou v aplikaci *130 - Výkazy označeny v intervalu 300 - 499 jsou tzv. uzamčené. Tyto kalkulace a výkazy smí zakládat (v *130 - Výkazy) a upravovat (v *132 - Ukazatele) pouze osoba s plným přístupem.

 

Nastavení přístupových práv

Návod na omezení přístupu do konkrétních vět v číselníku - návod +2299

 

 

Autor:    Ing. DUŠEK Jiří    | Posl.změna:    24.04.2020    | Článek:    2308    |     www.WinFAS.cz