Článek: 2299 | Naposledy změněno: 07.02.2022

Omezení práv na věty v číselníku - nastavení práv

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Přístupová práva 


 

Pomocí následujícího nastavení je možné omezit přístup úpravám vybraných vět v číselníku pouze pro vybrané uživatele. Postup předpokládá vznik role nebo uživatele správce číselníku. To, které věty lze upravit a které ne, pak určuje správce daného číselníku. Vlastní nastavování číselníku probíhá na uživatelské úrovni, správce číselníku tedy nemusí mít přístup ani znalosti nastavování přístupových práv.

Nastavení role správce číselníku

Vlastní nastavení oprávnění probíhá v nastavení přístupových práv standardním způsobem. Pro roli správce je nutné mít v daném číselníku oprávnění "Úplný přístup". Uživatelům s omezeným přístupem pak stačí právo "Pořizování" nebo nižší.

 1. Spusťte aplikaci *9803 Přístupová práva
 2. Najděte číselník, u kterého chcete nastavit oprávnění a stiskněte tlačítko Uprav
 3. Zadejte nebo upravte oprávnění pro skupinu nebo konkrétního uživatele .
 4. Nastavte Právo
  • Úplný přístup = správce číselníku, může opravovat všechny věty
  • Pořizování = uživatel číselníku, může opravovat věty s výjimkou těch zablokovných správcem
 5. Uložte tlačíktem OK

Jak správce zablokuje věty pro úpravy

Uživatel s oprávněním správce může zablokovat věty, do kterých nemají mít ostatní přístup pro úpravy. Takto zablokované věty mohou ostatní uživatelé pouze prohlížet.

 1. Spusťte číselník, ve kterém chcete zablokovat větu pro opravy ostatními uživateli (např. *101)
 2. Vyberte si větu, kterou chcete zablokovat a stisknte tlačítko Uprav.
 3. Zatrhněte údaj "Pro změnu je požadován úplný přístup (práva)"
  Pozor! Některé číselníky mají toto zaškrtávátko umístěné na dalších záložkách a není tedy ihned po otevření číselníku vidět (např. číselník *8010, záložka Doplňkové údaje).

  Podrobný popis nastavení čísleníků včetně opbrázků v návodu +2308

Podporované číselníky

Níže uvedený seznam číselníků je platný k 04 / 2018

 • *2101 Druhy klíčů
 • *8010 účtová osnova
 • *101 Podmnožiny účtů
 • *107 Podmnožiny specifikací druhů mezd
 • *1112 Podmnožiny druhů majetku
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    07.02.2022    | Článek:    2299    |     www.WinFAS.cz