Článek: 2286 | Naposledy změněno: 13.03.2018

Možnosti volby zobrazení účtů hlavní knihy pro společnosti v holdingu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník |  Účetní modul


Návod je určen pro společnosti, které mají stanovenu jednotnou holdingovou účtovou osnovu.

Tvorba účtu s doplňkových kódem

Každá firma si může ve své účetní osnově doplňovat své vlastní účty k základnímu holdingovému účtu dle potřeb a požadavků na oddělené sledování vybraných skutečností. Jedná se tedy vždy o účet holdingový s doplňkovým kódem (tzv. doplňkový účet). Doplňkový kód je vždy oddělený pomlčkou. Doporučení - využití tlačítka Kopíruj v *8010 z původního holdingového účtu:


 

Možnosti zobrazení výstupů

V nejpoužívanějších IQ sestavách:

 • IQ - pohled na účetní data,
 • IQ - pohled na účetní data se zaklíčováním,
 • IQ - saldokonto,
 • IQ - plány a skutečnost.

Je k dispozici funkcionalita, která umožňuje zobrazit výstupy dle požadovaného členění:

 • pouze v součtu holdingových účtů pro skupinové srovnání,
 • podnikových "normálních" účtu účtové osnovy pro firemní potřeby,
 • kombinace holdingových a normálních účtů.


 

 1. účet holding (c0010uceth)
  • nepříliš používaná varianta,
  • umožňuje zobrazení vlastního účtu holdingu zadaného v účtové osnově,
  • aplikace *8010, záložka "Jiné účty, klasif."

 2. účet "normální" (c0010ucet_)
  • zobrazení v členění všech firemních účtů účtové osnovy (včetně všech účtů s doplňkovým kódem)
 3. účet holdingu (c0026uceth)
  • zobrazený výstup je agregován na úrovni holdingové účtové osnovy,
  • tzn. hodnoty účtované na všech účtech s doplňkovým kódem jsou zobrazeny pouze jako by byly účtovány na holdingový účet.
 4. účet preferovaný (c0010zobuc)
  • přímo na konkrétním účtu aplikace účtové osnovy (*8010) je možno nastavit preferenci zobrazení, která při volbě tohoto zobrazení rozhodne, jak bude konkrétní účet na výstupu zobrazen,
  • nastavení parametru lze provést v aplikaci účtové osnovy (*8010), záložka "Parametry":

 

 Příklad - zobrazení účtů ve výstupu dle volby zobrazení:


 

 

 

 

Autor:    Ing. DUŠEK Jiří    | Posl.změna:    13.03.2018    | Článek:    2286    |     www.WinFAS.cz