Článek: 2236 | Naposledy změněno: 08.08.2018

Kontrola na účetnictví

Provádíme vždy až po vytvoření spojováku z majetku. Obecný návod na vytvoření spojováku naleznete  v návodu +1117.

Na co vše se dívat při kontrole majetku s hlavní knihou:

 1. Sedí počáteční stav majetku (oprávek) aktuálního roku s konečným stavem majetku (oprávek) minulého roku?
 2. Sedí na sebe majetkové (oprávkové) účty v hlavní knize a sestavě kontroly na účetnictví?
 3. Sedí pořizovací ceny zařazených majetků s částkami v účetnictví (pořizovací účty)?
 4. Nezůstal někde nějaký nezaúčtovaný doklad? Může nastat v případě, že byl majetek zařazen do majetku až po vytvoření spojováku – majetek v tomto případě není zaúčtován.
 5. Není nakoupený majetek zařazen pod pohybem, který neúčtuje (např. PS)? V tomto případě je třeba projít majetky zařazené v aktuálním roce a zjistit, jakým pohybem se pořídily do evidence majetku. Způsob účtování všech pohybů je možné ověřit ve Tvorbě účtů *8014.

Pracuje se s těmito sestavami:

 • Hlavní kniha (*ÚD - Účetní data)
 • IQ kontrolní pohledy MAJ

Sestavu IQ kontrolní pohledy MAJ porovnáváme se sestavou z Hlavní knihy.

Kontrola se provádí na:

 • Majetkových účtech - porovnáváme počáteční stavy, obraty a konečné stavy
 • Pořizovacích účtech 111800, 041 a 042

Hlavní kniha

Otevřete si aplikaci *ÚD - Účetní data a zvolte šablonu Hlavní kniha. Tato šablona ukazuje PS, obraty a KS majetků i obratů za vybrané období.

Na kartě Strana 1 si omezte období datumem do posledního dne kontrolovaného měsíce aktuálního roku. Datum OD zadávejte k 1.1. aktuálního roku, ale může zůstat i prázdné. Datum DO si omezíte data pouze pokud provádíte kontrolu na účetnictví zpětně - již existují data za další měsíce. Do datumu DO se vyplní poslední den kontrolovaného měsíce. Dále si data omezte podle účtů např. pro DM si omezíte účty od 0 do 0.


IQ kontrolní pohledy MAJ

V sestavě IQ kontroní pohledy vybereme šablonu Kontrola na účetnictví.

Pokud šablonu 1 Kontrola na účetnictví nemáte, můžete si ji importovat z webu. Obecný návod pro import šablon z webu naleznete v návodu +482.

Tato šablona zobrazuje PS, obraty a KS majetku i oprávek za období. Sestavu si časově omezte na období od 1.1. aktuálního roku do posledního dne měsíce, pro který provádíte kontrolu na účetnictví.

V šabloně je přednastavené zobrazení všeho majetku kromě DDMN. Pokud byste chtěli zobrazovat i DDMN, stačí zrušit negaci druhu majetku.


Příklady:

 

1. Kontrola DM

Sestava IQ kontrolní pohledy (Kontrola na účetnictví) je omezena datumem od 1.1.2016 do 31.5.2016, zobrazuje všechen majetek kromě DDMN. Hlavní kniha je omezena datumem do 31.5.2016 a na nulové účty. Kontrolujte podle barevně odlišených rámečků.Pokud některé účty při kontrole nesedí:

V šabloně Kontrola na účetnictví si zadáte konkrétní nesedící účet do pole účetní skupiny* a zaškrtnete si inventární číslo a název majetku. V případě více nesedících účtů lze přes záložkový filtr vyfiltrovat tyto účtyZáložkový filtr naleznete v horní liště po stisknutí tlačítka Data
Přes součtovou sestavu si poté upravíte řazení a sestavu vytisknete.

V Hlavní knize si na kartě Strana 1 zadáte číslo konkrétního nesedícího účtu a na kartě Strana 2 si zaškrtnete doklad účetní knihy, doklad účetního deníku (číslo úč. deníku odpovídá inv. číslu majetku), celá (vedle tlačítka Poznámka) a poddoklad. Jednotlivé položky hlavní knihy porovnáváte s položkami v sestavě kontroly na účetnictví.

2. Kontrola pořizovacích účtů

Hlavní knihu si omezte na účet např. 111xxx (pořizovací účet DDMN) - do políčka Účet OD a Účet DO vložíte stejné číslo účtu. Stejný postup platí pro pořizovací účty 041 a 042.

3. Kontrola DDMN

Nejlépe kontrolujte ihned při pořízení, zda se oprávky (odpisy) rovnají pořizovací ceně. Pro kontrolu DDMN si můžete nastavit šablonu v IQ Majetku takto:

 • Na kratě Základní si zadáte poslední den měsíce, za který kontrolujete majetek
 • Omezíte si druh majetku na DDMN (pozor, aby nebyla zaškrtnuta negace druhu majetku)
 • Zaškrtáte si tyto sloupečky (modré údaje):
  • Inventární číslo, Název majetku zkrácený, PC k datu (vyř=0) a Kód účetní skupiny
 • Na kartě Odpisy si zvolíte Druh odpisů (účetní i daňový) a zaškrtáte si Odpisovou cenu, Oprávky a ZC u obou.Mohlo by vás také zajímat:

Zpět na rozcestník účtování majetku

Zpět na rozcestník majetku

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    08.08.2018    | Článek:    2236    |     www.WinFAS.cz