Článek: 1117 | Naposledy změněno: 20.12.2017

Spojováky - Spojovací soubory do účetnictví

Slouží k automatickému vytvoření účetních záznamů z různých modulů systému WinFAS a vždy se provádějí v aplikaci *1020 Spojováky do účta. Vytvořené spojovací soubory můžete jednoduše a bez omezení mazat a předávat do účetnictví znovu (např. pokud zjistíte chybu v prvotních datech).

 

Postup vytvoření spojováku z výroby:

 • Spusťte aplikaci *1020 Spojováky do účta
 • Vyberte šablonu= z jakého modulu chcete vytvořit spojovací soubor
 • Stiskněte tlačítko Spojovák
  • Jedinou výjimkou je Spojovák z výroby, kdy klepnete na černou šipku vedle tlačítka Spojovák a vyberete možnost Výroba
 • Objeví se okno specifické pro spojovací soubor z daného modulu
 • Vyplňte požadované údaje, většinou datumy (podrobnosti viz dále v tomto návodu)
 • Datum zápisu není důležité, nehraje u spojováku roli
 • Stiskněte tlačítko OK
 • Nyní se objeví kontrolní protokol, případně seznam chyb
 • Po uzavření sestavy budete dotázáni, zda pokračovat
 • Vyberte možnost Ano
 • Po dokončení spojováku budete informování o úspěšném předání do účetnictví

 

Kde zkontrolovat:

 • V účetních sestavách
  • IQ - účetní data (ÚD)
  • IQ - účetní data se zaklíčováním

 

Jak opravit případné chyby:

 • Opravte chyby v prvotních datech modulů
  • Nesmíte opravovat data až v účetnictví !!!
 • Správný postup:
 • Smažte chybný spojovací soubor
  • Spusťte aplikaci *1018
  • Vyberte si knihu SPxx kde xx je zkratka modulu (např. SPMz - spojovák mzdy)
  • Najděte si chybný doklad spojováku a vyberte jej
  • Stiskněte tlačítko !STORNO! a proveďte storno dokladu
 • Najeďte do aplikace *1020 Spojováky do účta a znovu vytvořte spojovací soubor (popsáno výše)
 • Mazání a opětovné vytvoření spojovacího souboru můžete opakovat dle potřeby (bez omezení)

 

Speciality v jednotlivých modulech a jejich spojovacích souborech:

 • Mzdy
  • Přebírá se podle období z číselníku *8010 Období, označeno Mzdy - zúčtování
  • Zvolené období je napsané tučným písmem v horní části okna Spojováku
 • Zásoby
  • V Parametrech načtení spojováku musí být VŽDY DATUM OD 1.1.
  • Je to z důvodu případného dodatečného ocenění některých položek v předchozích obdobích
 • Majetek
  • Po stisknutí tlačítka Spojovák budete ještě dotázáni na výběr šablony
  • Vyberte šablonu Majetek
  • Ve spodní části okna je nastaven Způsob předání dat z majetku na možnost Jen majetek (toto nastavení nesmíte měnit!)
  • V Parametrech načtení dat do spojováku zadávejte vždy datum od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci za který děláte spojovák
 • Majetek zvířat (základní stádo)
  • Po stisknutí tlačítka Spojovák budete ještě dotázáni na výběr šablony
  • Vyberte šablonu Spojovák z majetku - zvířat
  • Ve spodní části okna je nastaven Způsob předání dat z majetku na možnost Jen zvířata (toto nastavení nesmíte měnit!)
  • V Parametrech načtení dat do spojováku zadávejte vždy datum od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci za který děláte spojovák
 • Zvířata
  • V Parametrech načtení dat do spojováku zadávejte vždy datum od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci za který děláte spojovák

Zpět na tvorbu účtů

 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    20.12.2017    | Článek:    1117    |     www.WinFAS.cz