Článek: 2230 | Naposledy změněno: 06.05.2019

TVORBA ÚČTŮ

Tento číselník je společný pro všechny agendy a z hlediska nastavení účtování se jedná o jeden z nejdůležitějších číselníků. Tvorba účtů je navázána na číselník *8015 Účetní skupiny.

Tvorba účtů definuje účtování pořízení  jednotlivých pohybů ve vybrané účtové skupině. Každý druh pohybu může pro každou účetní skupinu účtovat na jiné účty. Jednomu druhu pohybu je možno nastavit několik různých způsobů zaúčtování.

 

 

PŘÍKLAD:


DATA AGENDY:

Agenda

Systém WinFAS je rozčleněn na jednotlivé moduly (majetek, zásoby, zvířata), pod které spadají jejich vlastní aplikace a číselníky. Agendy ze systému WinFAS přímo neúčtují, ale každá si tvoří svou vlastní evidenci, kterou pak přenášejí přes spojováky do účetnictví. Agendu tvoří účetní pohyby a změny.

PARAMETRY ZAÚČTOVÁNÍ:

Tvorba účtů

Tvorba účtů *8014 definuje zaúčtování jednotlivých pohybů ve vybrané účetní skupině.

V rozevíracím okně Oblast (v aplikaci Tvorba účtů *8014) vyberte, v jaké oblasti chcete vytvářet účet. V levém sloupečku naleznete seznam Skupin. Vyberte, ve které skupině chcete upravit nebo vytvořit nový účet. Úpravy již vytvořeného účtu se vytváří pomocí tlačítka Uprav. Pro tvorbu nového účtu klikněte na tlačítko Přidej.

Při tvorbě účtů se vždy vytváří účtování pro jednotlivé hodnoty (pohyby), u kterých se nastaví strana MD a DAL a určí se jednotlivé specifikace, které určují, z čeho se bude účtovat.


 

Účty:

 • SÚ účet – syntetický účet
 • AÚ maska – analytika účtu
 • Defaultní AÚ – defaultní analytika za zástupné znaky

V případě zadání zástupných znaků je doporučováno zadat i defaultní AÚ.

Zástupné znaky

Jsou to znaky, které pomáhají při tvorbě analytiky. Zástupné znaky se zadávají do pole AÚ maska. Do defaultní analytiky účtu nastavte již konkrétní analytiku, na kterou se bude účtovat vždy, když účet nebude mít přiřazenou analytiku z konkrétního modulu.

AÚ MASKA (C0014maska)

 • Znaky
  • velká písmena = součást účtu, tzn. NENAHRAZUJE a tedy neslouží jako zástupný znak
  • malá písmena = zástupné znaky, nahrazováno hodnotou z agendy případně defaultem
 • Nevyplněna AÚ MASKA
  • Ve tvorbě účtů je vyplněna pouze syntetika účtu
  • Při vytvoření spojováku se automaticky doplní nuly
  • Počet nul se vyplní podle prvního účtu zadané syntetiky v případě, že účty v účtové osnově mají stejnou délku, v opačném případě, program zahlásí chybu a bude požadovat doplnění defaultu

DEFAULTNÍ AÚ (C0014defau)

 • Defaultní analytika
  • Zástupný znak "!!!" - Pokud jsou v defaultní analytice zapsány znaky !!!, spojovák bude vyžadovat doplnění analytiky z příslušné agendy.
   • Např.: v modulu Majetek se analytika vyplňuje na kartě Technické informace v aplikaci *1198
  • V případě, že jsou v analytice účtů zadány zástupné znaky ale chybí defaultní AÚ, pak program nejprve zjišťuje existenci sestaveného účtu. Pokud program zjistí, že účet nemá status "účet", zahlásí chybu.
 • Absolutní zadávání
  • Nahrazuje dle absolutní pozice
  • Př: default = „123“, maska „mmm
  • Nahrazuje dle pozice znaku, pokud ale přijdou jen dva znaky z agendy („88“), pak doplní třetí zástupný znak třetím znakem z defaultu („883“)

Příklady zástupných znaků

 • Majetek
  • Zástupný znak „m“ -> analytika majetku (d1101analu)
  • V případě majetku jsou zástupné znaky nejčastěji využívány pro účtování investičních akcí, pro které byly založeny samostatné analytické účty a na které jsou účtovány aktivace pouze vybraných položek (majetků) v dané účetní skupině.
 • Zásoby
  • Zástupný znak „s“ - sklad
  • Zástupný znak „p“ - položka
 • Mzdy
  • Zástupný znak „x
 • Výroba mzdové práce
  • Zástupný znak „x
 • Zvířata
  • Nepoužívá zástupné znaky

Tabulka skládání účtů


* Tento sloupec je určen pro programátory. Znaky jsou v tabulce zobrazeny s písmeny (např. M123), toto písmeno (M, s, p, x) se z agendy doplní samo. Uživatelsky se v agendě do analytiky zadávají pouze čísla např. 123 - viz. předchozí sloupec.

Pokud je do tvorby účtů zadána nová analytika, musí se tento účet doplnit do účtové osnovy *8010 Účtová osnova a doplnit souvztažnost k protiúčtu do číselníku souvztažností *8011 Souvztažnosti. Pokud tyto kroky nejsou provedeny, bude při vytvoření spojováku vyskakovat chybová hláška.

Tvorba účtů pro jednotlivé moduly:

ÚČETNÍ DATA:

Spojovací soubory do účetnictví

Spojováky slouží k automatickému vytvoření účetních záznamů z různých modulů systému WinFAS a vždy se provádějí v aplikaci Spojováky do účta *1020. Vytvořené spojovací soubory můžete jednoduše a bez omezení mazat a předávat do účetnictví znovu (např. pokud zjistíte chybu v prvotních datech).

Účtování spojováku

Účtovat lze pouze na účty, které jsou v účtové osnově nastaveny se statusem "účet".

 • Spojováky - Spojovací soubory do účetnictví - návod +1117

Zpět na rozcestník majetku

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    06.05.2019    | Článek:    2230    |     www.WinFAS.cz