Článek: 2230 | Naposledy změněno: 07.03.2018

TVORBA ÚČTŮ

Tento číselník je společný pro všechny agendy a z hlediska nastavení účtování se jedná o jeden z nejdůležitějších číselníků. Tvorba účtů je navázána na číselník *8015 Účetní skupiny.

Tvorba účtů definuje účtování pořízení  jednotlivých pohybů ve vybrané účtové skupině. Každý druh pohybu může pro každou účetní skupinu účtovat na jiné účty. Jednomu druhu pohybu je možno nastavit několik různých způsobů zaúčtování.

 

 

PŘÍKLAD:


DATA AGENDY:

Agenda

Systém WinFAS je rozčleněn na jednotlivé moduly (majetek, zásoby, zvířata), pod které spadají jejich vlastní aplikace a číselníky. Agendy ze systému WinFAS přímo neúčtují, ale každá si tvoří svou vlastní evidenci, kterou pak přenášejí přes spojováky do účetnictví. Agendu tvoří účetní pohyby a změny.

PARAMETRY ZAÚČTOVÁNÍ:

Tvorba účtů

Tvorba účtů *8014 definuje zaúčtování jednotlivých pohybů ve vybrané účetní skupině.

V rozevíracím okně Oblast (v aplikaci Tvorba účtů *8014) vyberte, v jaké oblasti chcete vytvářet účet. V levém sloupečku naleznete seznam Skupin. Vyberte, ve které skupině chcete upravit nebo vytvořit nový účet. Úpravy již vytvořeného účtu se vytváří pomocí tlačítka Uprav. Pro tvorbu nového účtu klikněte na tlačítko Přidej.

Při tvorbě účtů se vždy vytváří účtování pro jednotlivé hodnoty (pohyby), u kterých se nastaví strana MD a DAL a určí se jednotlivé specifikace, které určují, z čeho se bude účtovat.


 

Účty:

 • SÚ účet – syntetický účet
 • AÚ maska – analytika účtu
 • Defaultní AÚ – default za zástupné znaky

Pokud chcete účtovat na zvláštní analytiku, musíte do analytiky zadat zástupné znaky.

Zástupné znaky

Jsou to znaky, které pomáhají při tvorbě analytiky. Zástupné znaky se zadávají do pole AÚ maska. Do defaultní analytiky účtu nastavte již konkrétní analytiku, na kterou se bude účtovat vždy, pokud účet nebude mít nastavenou jinou analytiku.

AÚ MASKA (C0014maska)

 • Znaky
  • velká písmena = součást účtu, tzn. NENAHRAZUJE a tedy neslouží jako zástupný znak
  • malá písmena = zástupné znaky, nahrazováno hodnotou z agendy případně defaultem

DEFAULTNÍ AÚ (C0014defau)

 • Defaultní analytika
  • Vyžadovaný zástupný znak "!!!"
  • Pokud jsou v defaultní analytice (v aplikaci *8014 Tvorba účtů) určitého pohybu zapsány znaky !!!, bude při tvorbě spojováku vyskakovat chyba (Nenalezeno v číselníku účtů *8010 Účtová osnova), dokud se nevyplní analytika u konkrétního pořízeného pohybu
  • Př: u zařazení v modulu Majetek se vyplňuje analytika na kartě Technické informace
 • Absolutní zadávání
  • nahrazuje dle absolutní pozice
  • Př: default = „123“, maska „mmm
  • Nahrazuje dle pozice znaku, pokud ale přijdou jen dva znaky z agendy („88“), pak doplní třetí zástupný znak třetím znakem z defaultu = výsledek „883

Příklady zástupných znaků

 • Majetek
  • Zástupný znak „m“ -> analytika majetku (n1102analm)
  • V případě majetku jsou zástupné znaky nejčastěji využívány pro účtování investičních akcí, pro které byly založeny samostatné analytické účty (AGF) a na které jsou účtovány aktivace pouze vybraných položek (majetků) v dané účetní skupině.
 • Zásoby
  • Zástupný znak „s“ - sklad
  • Zástupný znak „p“ - položka
 • Mzdy
  • Zástupný znak „x
 • Výroba mzdové práce
  • Zástupný znak „x
 • Zvířata
  • Nepoužívá zástupné znaky

Tabulka skládání účtů


* Tento sloupec je určen pro programátory. Znaky jsou v tabulce zobrazeny s písmeny (např. M123), toto písmeno (M, s, p, x) se z agendy doplní samo. Uživatelsky se v agendě do analytiky zadávají pouze čísla např. 123 - viz. předchozí sloupec.

Pokud je do tvorby účtů zadáná nová analytika, musí se tento účet doplnit do účtové osnovy *8010 Účtová osnova a doplnit souvztažnost k protiúčtu do číselníku souvstažností *8011 Souvztažnosti. Pokud tyto kroky nejsou provedeny, bude při vytvoření spojováku vyskakovat chybová hláška.

Tvorba účtů pro jednotlivé moduly:

ÚČETNÍ DATA:

Spojovací soubory do účetnictví

Spojováky slouží k automatickému vytvoření účetních záznamů z různých modulů systému WinFAS a vždy se provádějí v aplikaci Spojováky do účta *1020. Vytvořené spojovací soubory můžete jednoduše a bez omezení mazat a předávat do účetnictví znovu (např. pokud zjistíte chybu v prvotních datech).

 • Spojováky - Spojovací soubory do účetnictví - návod +1117

Zpět na rozcestník majetku

Autor:    Suk Ondřej    | Posl.změna:    07.03.2018    | Článek:    2230    |     www.WinFAS.cz