Článek: 1200 | Naposledy změněno: 13.09.2019

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Evidence majetku  | Účtování majetku


 

Účtování na analytiky dle pohybu majetku

Pro každý pohyb majetku lze nastavit jinou analytiku pro zaúčtování daného pohybu pořízení - nákup, změna ceny, technické zhodnocení.
Dosud se analytika účtu nastavovala pouze k jednomu inventárnímu číslu na záložce Technické informace, tak, že se všechny pohyby účtovaly na tuto analytiku.
Nyní nově umožňujeme pořídit analytiku účtu na každý pohyb daného majetku zvlášť a spojovákem automaticky zaúčtovat.

Např. účet pořízení 042000100 který standardně používáte pro zaúčtování pohybu 10 Nákup, nemusí vyhovovat při zaúčtování pohybu 31 Změna ceny (dotace) u tohoto majetku.

Postup nastavení účtování

  1. V aplikaci *8010 Účtová osnova je nutné si účet nejprve založit - postavíte se na účet 042000100, vpravo stisknete tlačítko Kopíruj a provedete nastavení hodnot nového účtu, viz. obrázek.


    2. V číselníku *8014 Tvorba účtů provedete úpravu účtování tak, že na účetní skupině u hodnoty pohybu nastavíte na údaji Maska pro AU zástupné znaky "mmm".


Způsob pořízení

  • V aplikaci *1198 Evidence majetku provedete pořízení údajů o majetku a na záložce Klíče + Rozšíření, vpravo dole na údaji Analytika účtu, doplníte novou trojmístnou analytiku účtu, například 302 viz. obrázek. 


  • Pokud se jedná o pořízení změny ceny (z důvodu dotace) nebo technického zhodnocení, vyplníte údaj Analytika účtu na hlavním okně pořízení, viz. obrázek. Pokud bude analytika účtu odlišná, je nutné ji opět založit do účtové osnovy a nastavit zástupné znaky k druhu pohybu Změny ceny nebo Technického zhodnocení do Tvorby účtů.


  • Údaj Analytika účtu lze na šablonách nastavit jako povinná hodnota, případně pokud jste využívali již dříve, tak nastavení zůstává
Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    13.09.2019    | Článek:    1200    |     www.WinFAS.cz