Článek: 2219 | Naposledy změněno: 02.09.2019

Import dat PHM z Protank Dynamics do modulu Řízení zásob

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence vozidel | Mechanizace


Nastavení vazby strojů:

Evidence vozidel *5801

 • 1. Na záložce "Základní" je třeba mít nastaveny klíče (pokud je stroj natažen z evidence majetku je vyplněn automaticky) a na záložce "Tankování" čipy, pro možnost párování mezi systémy.


 • 2. Po nastavení čipů je třeba data odeslat do PD. Odeslání se provádí klepnutím na tlačítko "Import PHM" a spuštěním funkce pro "Nastavení vozidla".


Pozor: Při převodu čipu na jiné vozidlo je potřeba nejdříve provést smazání čipu z PD pomocí příslušné funkce a až následně nastavit na vozidlo nové.

Nastavení vazby řidičů:

Klienti *3000

 • 1. Mezi průkazy zaměstnanců je třeba přidat čipy řidičů. Vyberte řidiče, klikněte na tlačítko "Upravit" a na záložce "Externí identifikátory" kikněte na tlačítko "Přidej 2".
  • Identifikátor: Protank RFID
  • Uživatelský typ: Protank RFID nebo Protank RFID - autorizační
  • Průkaz číslo: nastavte číslo průkazu
  • Série: slouží k pojmenování čipu, např. službař 1, službař 2,...


Evidence vozidel *5801

 • 2. Po nastavení čipů je třeba data odeslat do PD. Odeslání se provádí obdobně jako u vozidel, tedy spuštěním funkce pod tlačítkem "Import PHM".

Pozor: Při převodu čipu na nového zaměstnance je potřeba nejdříve provést smazání čipu z PD pomocí příslušné funkce a až následně nastavit na nového zaměstnance.

Nastavení vazby pohonných hmot:

Značení ZVS *8709

 • Nastavte označení s kódem: PROT.

Číselník položek *8718

 • K položce PHM (importované pohonné hmoty) nastavte u značení PROT název dle značení PD (Nafta).


Nastavení vazby skladů

Číselník čerpacích stanic *5814

 • Do číselníku přidejte čerpací stanice dle PD a provažte je se sklady.
  • Čerpací stanice (kód) = označení v PD (standardně ve formátu X-Y, kdy X je číslo čerpací stanice a Y číslo pistole)
  • Sklad = sklad PHM


Nastavení importu dat

Importy *9933

 • Do číselníku je třeba přidat nový typ importu:
  • Typ importu: RZ: Protank
  • Maska: . (tečka)
  • Kód šablony: "šablona spotřeby"


Šablona pořízení spotřeby PHM (standardně 60 - Spotřeba)

 • V číselné řadě použité v šabloně nesmí být nastaveno variabilní doplňování hodnoty dle skladu.

Postup stažení transakcí tankování a odeslání do modulu řízení zásob

 1. Spusťte aplikaci Evidence vozidel *5801.
 2. Klepněte na tlačítko "Import PHM".
 3. Zaškrtněte funkce "Transakce tankování" a "Předat do ŘZ".
  • Pozor: Datumové parametry vymezující období stažení transakcí tankování pracují s datem editace dat (parametry nefiltrují dle datumů tankování!). Navíc transakce editované k "datu do" se nestahují. Do pole "Datum do" proto doporučujeme zadávat zítřejší datum.
 4. Klepněte na tlačítko "Proveď"
 5. Hotovo.

 

Autor:    VOŠMEROVÁ Denisa    | Posl.změna:    02.09.2019    | Článek:    2219    |     www.WinFAS.cz