Článek: 1921 | Naposledy změněno: 26.08.2016

Storno dokladu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul 


 

Uložený doklad lze stornovat z apl. *1018 - Prohlížení knih nebo přímo z hlavního okna aplikace, ve které byl pořízen, přes tlačítko STORNO. Aby bylo možné doklad stornovat, je třeba zrušit zaúčtování dokladu a jeho úhradu (pokud tyto kroky byly provedeny).

Storno provedete v posloupnosti zúčtování - úhrada - doklad. 

Storno v aplikaci *1018 - Prohlížení účetních knih

  • Najděte si doklad, který chcete stornovat
  • Stiskněte tlačítko !STORNO!


  • Vyberte si úkon, který chcete stornovat 


  • zrušení zaúčtování
  • zrušení úhrady
  • zrušení dokladu - vymazané číslo dokladu se Vám nabídne při pořízení dokladu, aby se doplnila číselná řada

Pokud budete chtít stornovat doklad a je na něm provedeno zaúčtování nebo úhrada, WinFAS storno nedovolí provést a vyskočí chybová hláška s vypsáním problému. Je nutné provést prvně storno zaúčtování či úhrady (nebo obojího).


 

Storno jednotlivých položek (poddokladů), zaúčtování, úhrad

Nemusíte provádět Storno celého dokladu, můžete provést Storno pouze jeho částí - poddokladů/položek

Zaškrtnutím údaje Položkový výběr

 

zobrazíte nabídku, ve které zvolíte, u kterých poddokladů vybraného dokladu požadujeme provést Strono.


 

Storno části zálohy nabídnuté k úhradě
Použijete v případě, že máte částečně uhrazenou zálohu a již nebude douhrazená -viz návod 1542.

 

Storno v aplikacích

Storno dokladů lze provádět i v aplikacích finančního a účetního modulu, ve kterých byl doklad pořízen. 

Např. Pokud chcete smazat zapsanou fakturu, spustíte aplikaci *1001 - Závazky, a přes tlačítko !STORNO! doklad odstraníte. Stornování poté probíhá stejným způsobem jako z apl. *1018 - Prohlížení knih.  


Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    26.08.2016    | Článek:    1921    |     www.WinFAS.cz