Článek: 1542 | Naposledy změněno: 15.08.2014

Likvidace nedoplatku záloh

Postup popisuje řešení případu, kdy je záloha zaplacená jenom z části a zbytek již nikdy nebude doplacen (např. když zbytek byl již uhrazen přímo na vyúčtovací faktuře). V takovém případě se totiž záloha jeví jako nezaplacená a nabízí se stále k úhradě.

Mohou nastat dva případy takovýchto záloh:

 • Záloha má jedinou částku a z ní byla uhrazena jenom část. Je tedy potřeba snížit částku zálohy.
 • Záloha je rozepsána na více poddokladů. Část z nich je již zaplacená a zbytek je potřeba smazat. 

Oba výše zmíněné případy se řeší stejným způsobem:

 • Spusťte aplikaci *1018 Prohlížení knih.
 • Najděte si doklad zálohy.
 • Stiskněte tlačítko !STORNO!
 • V okně Parametry storna vyberte možnost Neuhr.zál. • Objeví se seznam položek vhodných ke stornu.
 • Položky potvrďte tlačítkem OK.
 • Pokud je položka zálohy celá nezaplacená, bude smazána.
  Např. doklad zálohy je rozděšlen na 3 části (poddoklady). Zaplacen je pouze první poddoklad. Při stornu pak WinFAS nabídne smazání zbývajících nezaplacených poddokladů (poddoklady dva a tři).
 • Pokud je položka zálohy již částečně zaplacená, dojde k opravě částky zálohy.
  Např. částka zálohy před úpravou 5.000,- a uhrazeny jsou 4.000,- . Tento pustup upraví celkovou částku zálohy na 4.000,-
 • HOTOVO
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    15.08.2014    | Článek:    1542    |     www.WinFAS.cz