Článek: 1679 | Naposledy změněno: 21.03.2019

Pořízení pohybů zvířat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Prohlížení pohybů zvířat | Opravy pohybů |


 • 1. Spusťte aplikaci Prohlížení pohybů zvířat (*3394).
 • 2. Klepněte na tlačítko Přidej.


 • 3. V následném okně vyberte šablonu (pokud existuje pouze jedna, vybere se automaticky).
 • 4. V okně pořízení vyplňte:
  • a. Doklad a Název
   • Doklad je defautně vyplňován z číselných řad, název se nastavuje do šablony.
  • b. Stáj a Druh zvířat (vpravo nahoře)
   • Určuje kombinaci stáj druh zvířat, se kterou chcete pracovat
   • Na kombinaci je možně pořídit libovolné množství pohybů tlačítkem Přidej 2.
   • Pozn.: Část Aktuální stavy – celkovéPrůměrné a Předběžná uzávěrka zobrazuje stav aktualizovaný po zapsání jednotlivých poddokladů. 
  • c. Pohyb 
   • Slouží k zadání Druhu pohybů - číselník *3303.
   • Pozn.: Pole určená k vyplnění jsou řízena dle typu pohybu (číselník Druhy pohybů *3303) u zadaného pohybu. Např. typ pohybu Výdej – odchod zvířete z vlastních hospodářství na cizí (stáj B).
  • d. Datum pohybu
   • Řízen číselníkem Období (*8000).
   • V případě pořizování více pohybů u stejného čísla zvířete se stejným datem je potřeba pohyby od sebe oddělit rozdílným časem v logické posloupnosti, program Vám úpravu času nabídne automaticky.
   • Pohyby pořízené v čase 23:00:00 - 23:59:59 nelze předat do majetku.
   • V případě, že nechcete, aby se vám při spuštění pořízení automaticky doplňoval datum nastavte do šablony hodnotu: "=d3311datum".
  • e. Kombinace stáj x Druh zvířat B
   • Pozn.: Stáj B se vyplňuje při typu pohybu – Příjem, Výdej, Převod a Přeřazení s převodem. Druh B při typu Přeřazení a Přeřazením s převodem.
  • f. Parametry pohybu
   • Kusy – uveďte množství v ks
   • Množství – uveďte množství v kg
   • Cena – při výdejích dopočítávána průměrná cena + předběžná uzávěrka
    • Pozn.: Pří výdejích je dopočítávána průměrná cena zadaného druhů zvířat na stáji.
   • Předběžná uzávěrka
    • Předběžná uzávěrka dopočítává krmné dny.
    • Vypočítávána je u výdajových, převodových a přeřazovacích pohybů.
    • Připočítáním krmných dnů jsou dopočítány přírůstky a cena vydávaných zvířat dle nastavení číselníku Kombinace stáj x druh zvířat *3302.
   • Číslování zvířat
    • Automaticky se vybírá dle nastavení kategorie.
    • Status určuje, zda budou zadávána čísla zvířat.
  • k. Parametry pohybu 
   • Záložka Fakturace - Po zadání čísla faktury je doplněna cena z modulu účetnictví.
    (faktura musí být předem zadána v účetnictví)
   • Klient - lze provázat s údajem adresa (zobrazuje se adresa uvedená u klienta v aplikaci *3000 na záložce poštovní adresy). Následně se bude promítat do pořízení pohybu, kde se s výběrem stáje automaticky doplní i klient a adresa.


 • Pozn.: Část Původní hodnoty  zobrazuje stavy zvířat na stáji před aktuálně pořizovaným pohybem.
  • l. Klíče
   • i. Při nastavení klíčů číselníku Kombinace stáj x druh zvířat jsou klíče doplňovány automaticky.
   • ii. U pohybů převod, přeřazení a přeřazení s převodem se vyplňují i klíče pro protipohyb.


 • 5. Při pořizování číslovaných zvířat klepněte na tlačítko Čísla zvířat.
  • a. V okně Čísla zvířat vyberte šablonu:
   • Narození, nákup, zařazení – narození, nákup a zařazení zvířat do základního stáda
   • Výběr čísel (Vyřazení, ne-nová čísla) – ostatní
  • b. Vyplňte požadovaná data a potvrďte OK. Některá data je možné vyplnit pomocí čteček čárovových a QR kódů.
  • Nyní je umožněno při pořizování pohybů v číslech zvířat některé zadané údaje upravovat. (např. země, číslo matky apod.)


Pozn.: V prvním sloupci si můžete zatrhnout "nové", zda je číslo zvířete zapisované v dokladu nové (není v databázi čísel zvířat).

 • 6. V okně Pohyby zvířat můžete přidávat další poddoklady stisknutím tlačítka Přidej 2.
 • 7. Pro uložení dokladu klepněte na tlačítko OK.


Autor:    TOPINKA Pavel    | Posl.změna:    21.03.2019    | Článek:    1679    |     www.WinFAS.cz