Článek: 1620 | Naposledy změněno: 19.02.2015

Ukončení období  - Zvířata

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat


Evidence zvířat je vždy pořizována v rámci určitých období (nejčastěji měsíce), na jejichž konci je třeba provést několik úkonů, abychom data předali do ostatních agend, zkontrolovali a posunuli se k dalšímu období.

1. Kontrola úplnosti pohybů
 • Před ukončením měsíce je třeba zkontrolovat, že všechny provedené změny byly pořízeny do evidence.
2. Ústřední evidence a porovnání stavů s ní (skot, ovce, kozy)
 • Data je třeba odesílat dle požadavků legislativy.
 • Pomocí funkce Aktualizace (návod +1603) můžete porovnat stav zvířat proti ÚE, případně konzultovat s jejich pracovníky.
3. Uzávěrka krmných dnů *3391
 • Automatický výpočet uzávěrky se provádí vždy zpětně za uplynulý měsíc na základě pořízených pohybů. Při uzávěrce se kromě výpočtu KD počítají i vzrůstové přírůsty zvířat.
 • Návod +1353
4. Předání dat do majetku *3399
 • Předáním dat se provedou změny majetků zvířat (zařazení, vyřazení a změny údajů).
 • Návod +1311
5. Spojováky zvířat a majetku zvířat *1020
6. Kontrola na lokální účetnictví
 • Křížová kontrola stavu evidence zvířat (Obratovka) na účty (124,026).
 • Křížová kontrola zůstatkových cen zvířat základního stáda (Obratovka) na rozdíl účtů (026 – 086).
 • Kontrola nulových zůstatků účtů:
  • 395 xxx – převodového účtu,
  • 042 xxx – účtů pro zařazení zvířat do základního stáda (nákup DMZ, zařazení do základního stáda),
  • 124 xxx – účtu pro nákup zvířat.
 • Kontrola prodejů zvířat:
  • Počet, případně množství prodaných zvířat musí být shodné.
  • Data je možné ověřit v sestavě IQ realizace.
7. Kontrola na majetek
 • Křížová kontrola počtu a cen zvířat v základním stádě (Obratovka) a majetků DMZ (IQ Majetku).
8. Období *8000
 • Po provedení všech kontrol je třeba posunou období na další měsíc.
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    19.02.2015    | Článek:    1620    |     www.WinFAS.cz