Článek: 1603 | Naposledy změněno: 29.11.2017

Aktualizace a kontrola čísel zvířat pomocí Portálu farmáře

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Zootechnická evidence Čísla zvířat | Karta zvířat | Kontrola dat ÚE pomocí PF | Ukončení období |


Funkce "Aktualizace dat pomocí Portálu farmáře." porovná stav v evidenci WinFASu proti PF a umožňuje hromadnou úpravu dat dle stavu na PF. Funkce "Kontrola dat proti Portálu farmáře" slouží k porovnání dat, především pak dle hospodářství.

Aktualizace dat pomocí Portálu farmáře

Pozor: při chybně zadaném čísle (např. chybný kodex) se v okně Aktualizace čísel zvířat nabídne správné číslo se stavem Nové číslo a chybné číslo se stavem Navíc.

Postup aktualizace:

 • 1. Otevřete okno Čísla zvířat (*3398).
 • 2. V pravé části okna klikněte na šipku u tlačítka "Kontroly PF". A zvolte "Aktualizace dat pomocí Portálu farmáře"


 • 3. V okně Přihlášení uživatele vyplňte přihlašovací údaje pro přihlášení k Portálu farmáře (Login, SZR ID a klíč).
  Potvrďte tlačítkem OK.
  • Pozn.: Postup jako naleznout potřebné přístupové údaje naleznete v návodu +2899.
 • 4. V okně Parametry můžete upřesnit data, která chcete upravit (Provozovna, Číslo stáje ÚEDruh zvířat a Stav k datu).
  Po potvrzení se otevře okno Aktualizace čísel zvířat.
  • Pozn.: Při nevyplnění hodnot je defaultní nastavení na všechny provozovny a druhy zvířat k aktuálnímu datu.


 • 5. Aktualizace čísel zvířat zobrazuje tabulku s daty porovnávajícími stav v programu WinFAS a portálem farmáře.
  • Možné stavy:
   • OK 
    • Data u zvířete se shodují.
   • Aktualizace
    • Stav upozorňuje na neshodující se data.
    • Data určená k aktualizaci můžete omezit pomocí zaškrtávátek v pravé části tabulky (Datum narození, Matka, Otec, Pohlaví, Plemeno, Dojený typ, Země, Celá plem.).
    • Zaškrtávátko "Hosp->Pozn" umožňuje nahrát do poznámky čísla zvířete číslo hospodářství, tento údaj je pak možné využít při implementaci pro rozdělení zvířat podle hospodářství.
   • Nové číslo (před možností zařazovat tyto čísla zvířat je třeba zaškrtnout kolonku Nová čísla)
    • Číslo je v ÚE, ale není vedeno ve stáji.
    • Při výběru bude číslo založeno do databáze (nebude přidáno do stavu). 
    • Při zakládání nových čísel je nutné vždy uvádět matku. Pokud nebude matka zaškrtnuta k nahrání z PF, automaticky se k nově založenému číslu nahraje "nulová matka". 
   • Navíc
    • Číslo je vedeno ve stáji, ale není v ÚE.

Pozn.: Okno umožňuje výběr jednotlivých zvířat (popř. všech) určených k aktualizaci statusu, zaškrtnutím kolonky v levé části tabulky nebo pomocí tlačítek Označ.


 • 6. Stisknutím tlačítka OK se provedou určené změny.

Možné chyby:

 • Nezobrazují se čísla navíc:
  • Na některé z vlastních stájích není zadáno číslo hospodářství. 

 

Kontrola dat proti Portálu farmáře

Funkce umožňuje porovnat parametry čísel zvířat. Kontrola pracuje obdobně jako "Aktualizace dat pomocí Portálu farmáře", pouze navíc porovnává i hospodářství a neumožňuje měnit data. Je umístěna v aplikaci Čísla zvířat *3398 ve výběru tlačítka "Aktualizace" - "Kontrola dat proti portálu farmáře".

Stavy vycházející z kontrol:

 • OK
  • Data se shodují.
 • Navíc na PF
  • Číslo je k datu evidováno v ÚE, ve WinFASu není.
 • Navíc ve WF
  • Číslo je k datu evidováno ve WinFASu, v ÚE není.
 • Rozdíl
  • Zvíře je v obou evidencích, je u něj, ale rozdíl v parametrech.
  • Pozn.: Ve WinFASu se může jednat o zvíře v databázi, bez vazby na stáj.

 

Pozor.: Některá zvířata narozená ve Velké Británii mohou být označena kódem země UK, tato zkratka však neexistuje v číselníku zemí (NUTS 0). Proto při aktualizaci automaticky nahrazujeme zkratku UK za GB (zkratka pro Velkou Británii).

 

Autor:    Ing. KOMÍNKOVÁ Iveta    | Posl.změna:    29.11.2017    | Článek:    1603    |     www.WinFAS.cz