Článek: 1612 | Naposledy změněno: 30.01.2015

Kopírování dokladů

Které doklady je možné kopírovat:

 • Závazky *1001
 • Pohledávky *1002
 • Pokladna *1003
 • Obecné účetní doklady *1019

Co se při kopírování děje:

 • Kopíruje se celý doklad včetně tabulky DPH a zaúčtování.
 • Údaje zkopírované do nového dokladu můžete před uložením změnit.
 • Datum zdanitelného plnění, evidenční a účetní období se plní podle data zadného při kopírování.
 • Nekopíruje se datum zápisu, přijetí ani splatnosti. Tyto datum doplňte ručně nebo šablonou.
 • V rámci daného modulu se může kopírovat do libovolné knihy (např. z knihy Z11  do knihy Z12).

Postup pro Závazky a Pohledávky je stejný:

 • Uvedeno na příkladu v závazcích.
 • Spusťte aplikaci *1001 Závazky
 • Vyberte šablonu (1.) pro zápis dokladů a stiskněte tlačítko Kopíruj (2.)
 • Vyberte doklad, který chcete kopírovat (3.)
 • Evidenční období (4.) se převezme z kopírovaného dokladu, ale můžete jej změnit. Toto období se v nové dokladu doplní do zdanitelného plnění, evidenčního období dokladu a evidenčního období zaúčtování.
 • Stiskněte tlačítko OK.
 • Nyní se otevře okno pro zápis dokladu. Vlevo vyberte šablonu (5.), která určí knihu a číselnou řadu, do které bude doklad okopírován.
 • Před uložením můžete v dokladu změnit potřebné údaje. Doklad uložte.


Kopírování dokladu s více poddoklady

 • Datumy (mimo evidenčního období a DUZP) se na prvním poddokladu vyplní dle nastavení na šabloně. Na každém dalším poddokladu se už tyto datumy ze šablony nevyplňují - musí se zadat ručně.

Kopírování obecných účetních dokladů

 • Princip je stejný jako u kopírování závazků a pohledávek. 

Kopírování pokladních dokladů

 • Princip je stejný jako u kopírování závazků a pohledávek.
 • Ke kopírování se nenabízejí doklady, které se párují na faktury!

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    30.01.2015    | Článek:    1612    |     www.WinFAS.cz