Článek: 1493 | Naposledy změněno: 14.08.2017

Kontroly při pořízení pohybů  zvířat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Pořízení pohybů zvířat | Karta zvířat


Pořízení umožňuje kontrolovat lhůty pro narození mladých zvířat, čísla matek a další údaje. Jednotlivé kontroly, které je možné si nastavit, jsou popsány níže.

Lhůty pro narození zvířat

 • Funkce: Upozorňuje na krátké období mezi porody zvířat (matek).
 • Umístění: Kontrola se spouští automaticky při nastavení parametrů reprodukce v číselníku Druhů zvířat *3301. Lhůta pro narození nebo mrtvé narození je určena parametrem "Délka březosti - od", lhůta pro zmetání je určena parametrem "Zmetání - od".


Vetšina kontrol se nastavuje pomocí šablon pořízení:

Pomocí tlačítka pro správu šablony
nebo pravého tlačítka myši u příslušné šablony otevřete okno požadované šablony, kde klepněte na tlačítko "Uprav" a proveďte potřebná nastavení dle návodu níže:

Čísla matek

 • Funkce: Kontroluje, zda je číslo matky obsaženo ve vybrané podmnožině druhů zvířat.
 • Použití: Pro pořízení narození zvířat.
 • Umístění: Zadává se do šablony Čísla zvířat (v aplikaci *3399, *3394) a Narození (v aplikaci *3698).
  Viz návod "Umístění" ve spodní části stránky.
 • Vyberte Podmnožinu druhů zvířat s možnými matkami (vysoko-březí jalovice, krávy, atp.)


  

Kontrola matek na vlastních stájích

 • Funkce: Kontroluje, jestli zadané číslo matky je evidováno ve vlastní stáji.
 • Použití: Pro pořízení narození zvířat.
 • Umístění: Zadává se do šablony Čísla zvířat (v aplikaci *3399, *3394) a Narození (v aplikaci *3698).
  Viz návod "Umístění" ve spodní části stránky.


 • Podmínka: C3322vlast_matky = 1
 • Hláška: Zadaná matka se nenachází ve vlastní stáji.
 • Údaj: n3301ciszm
 

Kontrola na zařazení do turnusů

 • Funkce: U pořizovaného dokumentu kontroluje výběr turnusu, alespoň na jedné straně (příjem x výdej).
 • Použití: Pro zařazení zvířat do turnusu.
 • Umístění: Zadává se do šablony Doklady (v aplikaci *3399). Viz návod "Umístění" ve spodní části stránky.


 • Podmínka: (not(isnull(pk_c3313__))) or (not(isnull(pk_c3313___p)))
 • Hláška: Musí být vyplněn údaj turnus (alespoň na jedné straně).
 • Údaj: cc3313kodtu
  

Kontrola pohlaví narozeného zvířete

 • Funkce: Kontrola pohlaví zvířete s druhem pořizovaného pohybu. (21=samec, 22=samice)
 • Použití: pro kontrolu narození zvířat.
 • Umístění: Zadává se do šablony Čísla zvířat (v aplikaci *3399, *3394). Viz návod "Umístění" ve spodní části stránky.


 • Podmínka: ('{$N d3311:c3303dp___}' = '21' and n3301pohla = 1 ) or ('{$N d3311:c3303dp___}' = '22' and n3301pohla = 2) or (not('{$N d3311:c3303dp___}' in('21','22')))
 • Hláška: Špatné pohlaví
 • Údaj: n3301pohla
  

Kontrola správného kodexu

 • Funkce: Kontrola porovnává pohlaví zvířete s kodexem.
  • V kontrole je potřeba změnit číslo kodexu narozených samců a samic.
 • Použití: Pro kontrolu narození zvířat.
 • Umístění: Zadává se do šablony Čísla zvířat (v aplikaci *3399, *3394).


 • Podmínka: (n3301kodex='061' and n3301pohla=1) or (n3301kodex='961' and n3301pohla=2)
 • Hláška: Kodex - Pohlaví?
 • Údaj: n3301pohla
 

Kontrola pro zamezení výdejů do záporných hodnot množství

 • Funkce: Kontroluje, že po pořízení hodnoty nebude stav množství na kombinaci záporný.
 • Použití: Při pořizování výdejových pohybů.
 • Umístění: Zadává se do šablony Dokladů (v aplikaci *3399), Výdejů (v aplikaci *3698),
  Převody a přeřazení (v aplikaci *3698). Viz návod "Umístění" ve spodní části stránky.


 • Podmínka: kgcel>0
 • Hláška: Pří vydání množství do záporných hodnot, není zaručena správnost výdejové ceny.
 • Údaj: d3311mnozs

Kontrola varující při přepisu ceny

 • Funkce: Varuje před přepsáním vypočtené průměrné ceny.
 • Použití: Při pořizování pohybů s automatickým výpočtem cen (průměrná nebo číselníková).
 • Umístění: Zadává se do šablony Dokladů (v aplikaci *3399), Narození (v aplikaci *3698), Výdejů (v aplikaci *3698), Převody a přeřazení (v aplikaci *3698) a Přírůstky (v aplikaci*3698). Viz návod "Umístění" ve spodní části stránky.


 • Podmínka: c3303typpo in(0)
 • Hláška: Úpravou dojde k deformaci průměrně ceny vybrané kombinace. Pro návrat k původní hodnotě stiskněte "Storno" a tlačítko "Escape".
 • Údaj: d3311cecel

Kontrola vyplněnosti klientů

 • Funkce: Varuje před uložením dokladu bez vyplněného údaje „Klient“.
 • Použití: Při pořizování pohybů vytvářející styk s okolím (nákupy a prodeje).
 • Umístění: Zadává se do šablony Dokladů (v aplikaci *3399), Příjmů (v aplikaci *3698) a Výdejů (v aplikaci *3698).
  Viz návod "Umístění" ve spodní části stránky.


 • Podmínka: (c3303typpo in(0,1,10)  and not(isnull(c0030klien))) or c3303typpo not in(0,1,10)
 • Hláška: Chybí vyplněnost údaje "Klient".
 • Údaj: c0030klien
  

Kontrola úprav cen a množství vyskladněných stájí

 • Funkce: Varuje před pořízením dokladu upravující stav vyskladněné stáje.
 • Použití: U turnusových způsobů chovů.
 • Umístění: Zadává se do šablony Dokladů (v aplikaci *3399), Přírůstků (v aplikaci *3698) a Výdejů (v aplikaci *3698).
  Viz návod "Umístění" ve spodní části stránky.


 • Podmínka: ((puvcelkks in(0)) and (c3303typpo not in(9,10))) or (puvcelkks not in(0))
 • Hláška: Pořízením pohybu změníte stav vyskladněné stáje.
 • Údaj: c3303dp__
 

Kontrola duplicity čísel při zápisu

 • Funkce: kontroluje duplicitu celého čísla zvířete (pom. č., číslo, kodex) při zápisu.
 • Umístění: Do šablony čísla zvířat v pořízení. Viz návod "Umístění" ve spodní části stránky.


 • Podmínka: count(n3301pcisl+n3301ciszv+n3301kodex for all distinct) = rowcount() or isnull(n3301ciszv) or isnull(n3301pcisl) or isnull(n3301kodex)
 • Hláška: Duplicita v pořízených datech!
 • Údaj: n3301pcisl|n3301ciszv|n3301kodex

Umístění (kde najít požadované šablony)

 • Šablony v aplikaci *3399 - Doklady (1.), Čísla zvířat (2.) - naleznete v hlavním okně aplikace, otevřete kliknutím pravého tlačítka myši a výběrem možnosti "Šablona".


 • šablony v aplikaci *3394 - Čísla zvířat při pořízení - šablonu lze otevřít i při pořízení pohybu tlačítkem "Čísla zvířat" (Pro zaktivnění tlačítka je nutné vyplnit údaje: stáj, druh zvířat, pohyb a datum pohybu.)


 • šablony v aplikaci *3698 - Narození (1.), Příjmy (2.), Výdaje (3.), Převody a přeřazení (4.), Přírůstky (5.)


 
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    14.08.2017    | Článek:    1493    |     www.WinFAS.cz