Článek: 1456 | Naposledy změněno: 11.04.2019

Mobilní inventury

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Evidence majetku | Správa majetku


 

Modul nabízí export inventurních soupisů do mobilních zařízení, se kterými je v terénu prováděna vlastní fyzická inventarizace. Po provedení jsou data načtena zpět do systému WinFAS, kde jsou porovnána s původním stavem. Na základě rozdílů systém automaticky nabídne inventární čísla k vyřazení, změně umístění, případně zařazení více nálezu.

Celá problematika evidence majetku ve WinFASu s využitím čteček čárových kódu se skládá ze tří částí. První se týká vlastní čtečky a jejího softwaru pro přímou práci v „terénu“. Další část je evidence majetků s čárovým kódem a vytvoření inventarizačního seznamu. Poslední částí je zajištění tisku štítků s čárovým kódem.

Výhody evidence majetku pomocí čárového kódu

 • Odstranění rizika záměny majetku
 • Zrychlení operací, úspora času a financí
 • Omezení papírové práce
 • Jednoduchá obsluha
 • Aktuální informace
 • Zpřesnění evidence

 

Zařízení pro snímání čárového kódu

 • Jednoduché zařízení podobné mobilnímu telefonu
 • Výhodou je výborná manipulace, rychlost snímání
 • Při načtení majetku terminál okamžitě zobrazí na displeji umístění, název majetku a inventární číslo
 • Pomocí volitelných polí lze jednoduše zadat další pomocné údaje, které bude terminál zobrazovat
 • Zařízení dodáváno externí partnerskou firmou BARTECH, se kterou úzce spolupracujeme

                                                            

Zpracování mobilní inventury

Evidence ve WF umožní dle požadavků vytvořit inventurní seznamy dle odpovědnostních míst. Aplikace vytváří/načítá soubory s daty pro čtečky v požadovaných formátech. Po fyzickém provedení inventury a načtení zjištěného stavu provede porovnání s evidovaným stavem a automaticky nabídne inventární čísla k vyřazení, změně umístění, případně zařazení více nálezu. Všechny provedené inventury jsou uloženy včetně zjištěných rozdílů a jsou k dispozici ke zpětnému nahlédnutí a případnému vytištění

Tisk štítků

1. Vytvoření šablony (Word) na míru pro klienta

Následně je možný tisk přímo z WinFASu vybraných štítků (z IQ majetek). Tuto možnost doporučujeme pouze pro příležitostný dotisk. U běžných tiskáren dochází poměrně brzy k nečitelnosti štítků.

2. Zakázkový potisk štítků externí firmou

Spolupráce s firmou ICS nebo BARTECH. Výhodou této varianty je garantovaná kvalita štítků a provedení tisku dle zvoleného materiálu a způsobu potištění (doporučujeme).

3. Pořízení speciální tiskárny pro tisk štítků

Tuto variantu však řeší klient sám s některým z externích dodavatelů (např. zmíněná firma ICS nebo BARTECH).

 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    11.04.2019    | Článek:    1456    |     www.WinFAS.cz