Článek: 1392 | Naposledy změněno: 20.03.2018

IQ Sestavy modulu Majetek

Většina výstupů je řešena formou tzv. IQ sestav, které umožňují nakonfigurovat libovolný požadovaný výstup na míru pro každého uživatele. K dispozici jsou ale i pevně stanovené sestavy pro specifická použití.

IQ Majetek

Tvoří přehledy majetku se stavem k určitému datu.

IQ Odpisy

Tvoří přehledy odpisů v nastavitelném časovém rozmezí.

  • Přehled odpisů
  • Odpisový plán
  • Korekce ZC vyřazených majetků
  • Porovnání účetních a daňových odpisů
  • Možnost tvorby grafů

IQ Pohyby majetku

Zobrazí provedené pohyby v roce u jednotlivých majetků.

  • Přehled pohybů v roce
  • Technická zhodnocení v roce
  • Převodka (změny údajů)

IQ Kontrolní pohledy majetku

 

Zpět na rozcestník sestav

Zpět rozcestník majetku

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    20.03.2018    | Článek:    1392    |     www.WinFAS.cz