Článek: 1159 | Naposledy změněno: 23.08.2011

Dovolená – výpočet nároku, krácení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení lidských zdrojů


 

Ve Winfasu je možné spustit výpočet nároku na dovolenou (např. při nástupu během roku, pro nerovnoměrně pracovní kalendáře), krácení dovolené, nebo výpočet nároku jenom na určité období.

Nastavení

1) aplikace *7011 Zaměstnanci
- zatrhnete údaj pokud je u DPČ  sjednaná dovolená (1.)
- Poměrnou část dovolené počítat také:

  • v měsíci nástupu i když PPV netrvá celý měsíc (2.):  vznik PPV bezprostředně navazuje na předchozí PPV
  • v měsíci ukončení, i když PPV netrvá do konce měsíce (3.): např. když PPV končí před koncem měsíce, ale zaměstnavatel uzná navzdory ZP celý měsíc.


2) Tlačítko Úvazek:
údaj Pro výpočet nároku dovolené, hodnoty se vyplní podle nastavení v úvazku, ale lze je přepsat:

  • Pracovních dnů týdně (průměr),(1.): nejčastěji 5 dní, ale u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby např. 3 dny
  • Počet týdnů dovolené za rok (2):  kolik má mít týdnů dovolené teoreticky za rok bez ohledu na trvání pracovního poměru či platnosti úvazku.

Jeli více úvazků vypočte se teoretický nárok za rok poměrně podle délky trvání jednotlivých úvazků.

Výpočet nároku, nebo krácení
1) výpočet pro jednoho zaměstnance

 *7011 Zaměstnanci, na okně Zaměstnanec a pracovněprávní vztah – tlačítko Dovolená,
rozbalíte šipku a zvolíte možnost Výpočet nároku na dovolenou (podle úvazku)

  • Program Vás upozorní, že zaměstnanec musí být uložen, pokud odpovíte OK, provede uložení a zobrazí se okno Parametry výpočtu nároku na dovolenou
  • Po zadání Parametrů výpočtu nároku na dovolenou klepnete na tlačítko OK a spustí se výpočet

Druh výpočtu:

  • Předběžný – nejčastěji při nástupu,
  • Skutečný včetně krácení – nejčastěji na konci roku, výpočet nároku dovolené podle skutečně odpracovaných  a zameškaných směn

Zjistit nárok:

  • Za celé období:  do konce roku, případně do ukončení pracovního poměru
  • Pouze do měsíce – omezení období (aby zaměstnanec nečerpal více dovolené, než mu vznikl nárok do období zpracování mezd)


Pokud byl dříve uložen jiný nárok, než který je teď vypočítán musíte potvrdit (zaškrtnout) zaměstnance,  že chcete nárok přepsat novým výpočtem.
Na konci výpočtu se zobrazí okno nároku na dovolenou.


2) výpočet pro více zaměstnanců
*7000 mzdové výpočty, zvolte oblast výpočtu – nároky na dovolenou a klepnete na tlačítko Spusť výpočet.

vyberte zaměstnance kterým chcete počítat  nárok na dovolenou , tl. OK

a pak nastavíte Parametry výpočtu nároku na dovolenou.
Na konci výpočtu se zobrazí sestava s nárokem na dovolenou.

 *7034 Kontroly u pracovně právních vztahů – tlačítko Vypočti
postup je stejný jako z aplikace *7000

Tlačítko Historie výpočtu (apl. *7011 a  *7034), zde se ukládá každá změna v nároku dovolené, včetně popisu způsobu výpočtu nároku dovolené.

Důležité nastavení pro správné krácení dovolené:
Jestliže si zaměstnanec vybírá řádnou dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, tento nárok se nekrátí a nastavení provedete v Nepřítomnostech *7037, u stavu nepřítomnosti 3140 Rodičovská dovolená

Pozn.:
Ve WinFASu není naprogramován § 216, odst. 4 ZP a krácení dovolené u neomluvené Absence §223, odst. 2 ZP.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    23.08.2011    | Článek:    1159    |     www.WinFAS.cz