Článek: 1009 | Naposledy změněno: 21.04.2010

Cizí měny

Co musí být nastaveno pro jejich používání

1) Účetní kniha s cizí měnou

 • Používaná měna pro knihu se nastavuje v číselníku *8077
 • Pokud kniha využívá jedinou měnu, je možné ji vybrat přímo v okně úpravy knihy (údaj měna je uprostřed okna)
 • Pokud kniha využívá více měn, nastaveníte je ve stejném místě klepnutím na ikonu propisky vedle nápisu Měny. Otevře se nové okno, ve kterém další měny přidáváte tlačítkem Přidej.

2) Nastavená šablona pořízení dokladu

 • Na šabloně pořízení dokladů (závazky, pohledávky, pokladna...) se nastavuje v záložce Cizí měny
 • Musíte vybrat typ a druh kurzu (určený vnitřní směrnicí vaší firmy) a datum, podle ketrého se bude kurz přbírat z číselníku *8057 Kurzovní lístek
 • Obecný postup nastavení šablon - návod 792

3) Naplněný kurzovní lístek *8057

 • Naplníte jej v aplikaci *8057 Kurzovní lístek
 • Tlačítkem Internet načtete kurzy z ČNB (i za minulé měsíce)
 • Tlačítkem Přidej můžete zapsat nový kurz ručně
 • Kurzy se nenačítají automaticky, musíte je vždy ručně načíst v této aplikaci
 • Denní kurz platí do 14:00 následujícího dne
 • Pevný kurz platí do doby, než zadáte novější pevný kurz

4) Knihu, číselnou řadu a šablonu Kurzových rozdílů *1007

 • Jak vytvořit knihu kurzových rozdílů
  • Spusťte číselník účetních knih *8077
  • V levém horním rohu vyberte 'Kniha rozdílů'
  • Tlačítkem Přidej založte novou knihu
  • Do políčka kniha zadejte ROKU a do názvu Kurzové rozdíly
  • Účet nevyplňujte
  • Uložte
 • Vytvořte číselnou řadu (ideálně např. 2010-ROKU-0001)
 • V aplikaci *1007 Kurzové rozdíly vytvořte aplikační šablonu a šablonu pořížení (viz. postup níže)
 • Obecný postup nastavení knih, číselných řad a šablon - návod 520

5) Šablona zaúčtování kurzových rozdílů *1011

 • Je možné použít i šablonu obecného zúčtování, vždy ale budete muset vybrat knihu ROKU
 • Nastavit si samostatnou šablonu si vypltí hlavně v případě, že máte větší množství kurzových rozdílů
 • Obecný postup nastavení šablon - návod 792

 

 

Jak používat cizí měny ve WinFASu

1) Předpisy

 • Před zápisem dokladu by měl být naplněn číselník *8057 Kurzovní lístek
 • Zapisují se ve stejných aplikacích jako doklady v české měně
 • Pokud umožňuje kniha zápis více měn, vyberte jakou měnu chcte používat
 • Po doplnění data které řídí nabídnutí cizí měny (nastaveno v šabloně - např. datum přijetí, úhrady) se automaticky nabídne kurz z číselníku *8057
 • U dokladu bude uložena jak refernční, tak i cizí měna
 • Tabulka DPH je vždy v referenční měně
 • Saldokonto je možné zobrazit v referenční i cizí měně

2) Úhrady

 • Před zápisem dokladu by měl být naplněn číselník *8057 Kurzovní lístek
 • Zapisují se ve stejných aplikacích jako doklady v české měně
 • Kurz z číselníku *8057 Kurzovní lístek se přebírá podle data úhrady
 • Pokud je při platbě faktury v cizí měně rozdíl mezi kurzem předpisu a úhrady, vzniká kurzový rozdíl
 • Podle nastavení v šabloně se buď kurzový rozdíl nabídne ihned při zápisu úhrady, nebo jej musíte dodatečně zapsat v aplikaci *1007 Kurzové rozdíly (viz. dále)

3) Kurzové rozdíly

 • vznikají v případě, že je rozdíl mezi kurzerm předpisu a úhrady - více viz. návod 873

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    21.04.2010    | Článek:    1009    |     www.WinFAS.cz